Aktualnie znajdujesz się na:

Dostęp do informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej .

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - przykładowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Urząd ma prawo naliczyć opłatę za dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu między innymi z uwagi na ochronę informacji niejawnych, ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystanie informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnionej w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej - przykładowy wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej .

liczba wejść: 5661

Metryka strony

Data publikacji 19 lutego 2015
Data modyfikacji 14 marca 2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor: Alicja Chrzanowska