Aktualnie znajdujesz się na:

Dostęp do informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek o udostępnienie informacji publicznej .

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu między innymi z uwagi na ochronę informacji niejawnych, ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystanie informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnionej w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej .

liczba wejść: 5261

Metryka strony

Data publikacji 19 lutego 2015
Data modyfikacji 19 marca 2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Obsługi Urzędu
Autor: Alicja Chrzanowska