Aktualnie znajdujesz się na:

Plan kontroli zewnętrznych DUW

 1. Plan kontroli w I półroczu 2004 r.  
 2. Plan kontroli w II półroczu 2004 r.
 3. Plan kontroli w I półroczu 2005 r.
 4. Plan kontroli w II półroczu 2005 r.
 5. Plan kontroli w I półroczu 2006 r.
 6. Plan kontroli w I półroczu 2007 r.
 7. Plan kontroli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na 2007 r.
 8. Plan kontroli w II półroczu 2007 r.
 9. Plan kontroli w I półroczu 2008 r.
 10. Plan kontroli w II półroczu 2008 r.
 11. Plan kontroli problemowych prowadzonych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego DUW.
 12. Plan kontroli w I półroczu 2009 r.
 13. Plan kontroli w II półroczu 2009 r.  
 14. Plan kontroli w 2010 r.
 15. Plan kontroli w 2011 r.
 16. Plan kontroli w I półroczu 2012 r.
 17. Plan kontroli w II półroczu 2012 r.
 18. Plan kontroli na I półrocze 2013 r.
 19. Plan kontroli na II półrocze 2013 r.
 20. Plan kontroli na I półrocze 2014 r.
 21. Plan kontroli na II półrocze 2014 r.
 22. Plan kontroli na I półrocze 2015 r.
 23. Plan kontroli na II półrocze 2015 r.
 24. Plan kontroli na I półrocze 2016 r.
 25. Plan kontroli na II półrocze 2016 r.

    26. Plan kontroli na I półrocze 2017 r.

 

 

 1. Plan kontroli na I półrocze 2014 r - WZON
 2. Plan kontroli na II półrocze 2014 r.-WZON
 3. Plan kontroli na I polrocze 2015 r. - WZON
 4. Plan kontroli na II polrocze 2015 r. - WZON
 5. Plan kontroli na I półrocze 2016 r. - WZON
 6. Plan kontroli na II półrocze 2016 r. - WZON
 7. Plan kontroli na I półrocze 2017 r.  - WZON
 8. Plan kontroli na II półrocze 2017 r. - WZON

 

 

        Plany kontroli Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich w 2012 r.

 1. Plan Kontroli trwałości projektów dofinansowanych w ramach ZPORR przeprowadzanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w roku 2012
 2. Plan Kontroli Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji na rok 2012
 3. Plan Kontroli na rok 2012 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 4. Plan Kontroli na rok 2012 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

Plany kontroli Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich w 2013 r.

 

Plan kontroli trwałości projektów dofinansowanych w ramach ZPORR przeprowadzanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w roku 2013

Plan Kontroli na rok 2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

 

 1. Plan Kontroli na rok 2015 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013
 2. Plan Kontroli na rok 2015 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 3. Plan Kontroli na rok 2016 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 4. Roczny Plan Kontroli na rok 2013 - Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji
 5. Roczny Plan Kontroli na rok 2014 - Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji
 6. Roczny Plan Kontroli na rok 2015 - Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji
 7. Roczny Plan Kontroli na rok 2016 - Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji
liczba wejść: 79928

Metryka strony

Data publikacji 03 marca 2008
Data modyfikacji 01 marca 2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Helena Kotusiewicz
Wydział Nadzoru i Kontroli
Autor: