Aktualnie znajdujesz się na:

2017

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

Piecza zastępcza:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 24 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 12 - 13 stycznia 2017 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Nr 4 Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 16 - 17 stycznia 2017 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Nr 2 Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 19 - 20 stycznia 2017 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w placówce opiekuńczo - wychowawczej SIEMACHA Spot 24/7 przy ul. Hercena 14/3 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 19 - 20 stycznia 2017 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie, przeprowadzonej w dniach 9 - 10 lutego 2017 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, przeprowadzonej w dniach 9 - 10 lutego 2017 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej, przeprowadzonej w dniach 22 i 24 lutego 2017 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej, przeprowadzonej w dniach 22 i 24 lutego 2017 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w placówce opiekuńczo - wychowawczej SIEMACHA Spot 24/7 przy ul. Dworcowej 8/3 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 27 - 28 lutego 2017 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Obornikach Śląskich, przeprowadzonej w dniach 27 - 28 lutego 2017 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach - Domu Dziecka nr 2 w Piławie Górnej, przeprowadzonej w dniach 2 - 3 marca 2017 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Kłodzku i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 2 i 3 marca 2017 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania - Placówce Nr 10, przeprowadzonej w dniach 7 - 10 marca 2017 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 15 - 16 marca 2017 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach, przeprowadzonej w dniach 15 - 16 marca 2017 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania - Placówce Nr 13 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 22 - 23 marca 2017 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania - Placówce Nr 5 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 30-31 marca 2017 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach, przeprowadzonej w dniach 6 - 7 kwietnia 2017 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Karpaczu, przeprowadzonej w dniach 6 - 7 kwietnia 2017 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Domu dla Dzieci Nr 3 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 18 - 19 kwietnia i 9 maja 2017 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Domu dla Dzieci Nr 4 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 18 - 19 kwietnia i 9 maja 2017 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Domu dla Dzieci Nr 2 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 24 - 25 kwietnia 2017 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Domu dla Dzieci Nr 1 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 24 - 25 kwietnia 2017 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 27 - 28 kwietnia 2017 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej, przeprowadzonej w dniach 11 - 12 maja 2017 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 18 - 19 maja 2017 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 18 - 19 maja 2017 r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom" POW Nr IV we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 25 - 26 maja 2017 r.
 29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania - Placówce Nr 10 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 05 - 07 czerwca 2017 r.
 30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Domu Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich, przeprowadzonej w dniach 05 - 07 czerwca 2017 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Głogowie przy ul. Generała Maczka, przeprowadzonej w dniu 13 czerwca 2017 r.
 32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka "Pod Lipami" w Głogowie, przeprowadzonej w dniach 13 - 14 czerwca 2017 r.
 33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, przeprowadzonej w dniach 29 - 30 czerwca 2017 r.
 34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego "Bajka" w Lubinie, przeprowadzonej w dniach 6 - 7 lipca 2017 r.
 35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego "Przystań" w Składowicach, przeprowadzonej w dniach 6 - 7 lipca 2017 r.
 36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, przeprowadzonej w dniach 11 - 12 lipca 2017 r.
 37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszynie, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 lipca 2017 r.
 38. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnowie, przeprowadzonej w dniach 1 - 2 sierpnia 2017 r.
 39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim, przeprowadzonej w dniach 7 - 8 sierpnia 2017 r.
 40. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 16 - 18 sierpnia i 13 - 15 września 2017 r.
 41. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach, przeprowadzonej w dniach 24 - 25 sierpnia 2017 r.
 42. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach, przeprowadzonej w dniach 30 - 31 sierpnia 2017 r.
 43. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Domu Dziecka im. J. Wyżykowskiego w Wilkowie, przeprowadzonej w dniach 1 i 4 września 2017 r.
 44. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 7 - 8 września 2017 r.
 45. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci Nr 3 Nadzieja w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 7 - 8 września 2017 r.
 46. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie, przeprowadzonej w dniach 18 - 19 września 2017 r.
 47. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Ludowie Polskim, przeprowadzonej w dniach 18 - 19 września 2017 r.
 48. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Wilkowie - Osiedlu, przeprowadzonej w dniach 25 - 26 września 2017 r.
 49. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi, przeprowadzonej w dniach 25 - 28 września 2017 r.
 50. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 28 - 29 września 2017 r.
 51. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 28 - 29 września 2017 r.
 52. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniach 6 i 9 października 2017 r.
 53. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Omega" w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniach 6 i 9 października 2017 r.
 54. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Hubala w Polkowicach, przeprowadzonej w dniu 12 października 2017 r.
 55. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Klubie dla Dzieci i Młodzieży "Pozytywka" w Polkowicach, przeprowadzonej w dniach 12 - 13 października 2017 r.
 56. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania "Wrzosowa Kraina" w Lubinie, przeprowadzonej w dniach 16 - 17 października 2017 r.
 57. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania "Srebrny Pałac" w Lubinie, przeprowadzonej w dniach 16 - 17 października 2017 r.
 58. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 października 2017 r.
 59. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Gorzanowie, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 października 2017 r.
 60. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Chata SKSK" w Świdnicy przy ul. Sikorskiego, przeprowadzonej w dniach 6 - 7 listopada 2017 r.
 61. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Chata SKSK" w Świdnicy przy ul. Wieleckiej, przeprowadzonej w dniach 6 - 7 listopada 2017 r.
 62. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 14 - 15 listopada 2017 r.
 63. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 14, 15 i 17 listopada 2017 r.
 64. Wystąpienie pokontrolne z kontroli uproszczonej w Domu Dziecka p.w. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Bolesławcu przeprowadzonej w dniach 9 i 10 listopada 2017 r.
 65. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu "Jedynka" w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 20 - 21 listopada 2017 r.
 66. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu "Dwójka" w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 20 - 21 listopada 2017 r.
 67. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie, przeprowadzonej w dniach 22 - 23 listopada 2017 r.
 68. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, przeprowadzonej w dniu 1 grudnia 2017 r.
 69. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 16 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 7 - 8 grudnia 2017 r.
 70. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w ZPOW "Dziecięcy Dom" POW Nr 1 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 7 - 8 grudnia 2017 r.
 71. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, przeprowadzonej w dniach 11 - 12 grudnia 2017 r.
 72. Wystąpienie pokontrolne z kontroli uproszczonej w Siemacha Spot 24/7 we Wrocławiu przy ul. Dworcowej, przeprowadzonej w dniach 12 - 13 grudnia 2017 r.
 73. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 15 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 14 - 15 grudnia 2017 r.
 74. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Zespole POW "Dziecięcy Dom" Placówka Interwencyjna nr V we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 15 i 19 grudnia 2017 r.

Pomoc społeczna:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobromierzu, przeprowadzonej w dniach 16 - 17 stycznia 2017 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu, przeprowadzonej w dniach 16 - 18 stycznia 2017 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie, przeprowadzonej w dniach 25 - 26 stycznia 2017 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sycowie, przeprowadzonej w dniach 25 - 27 stycznia 2017 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromadce, przeprowadzonej w dniach 6 - 8 lutego 2017 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechlowie, przeprowadzonej w dniach 6 - 8 lutego 2017 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze, przeprowadzonej w dniach 6 - 8 lutego 2017 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie, przeprowadzonej w dniach 8 - 10 lutego 2017 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 9 - 10 lutego 2017 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu, przeprowadzonej w dniach 15 - 17 lutego 2017 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrocławiu przy ul. Szkolnej, przeprowadzonej w dniach 16 - 17 lutego 2017 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pogodnej Starości OAZA w Kraśniku Górnym, przeprowadzonej w dniu 20 lutego 2017 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, przeprowadzonej w dniach 2, 3 i 6 marca 2017 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim, przeprowadzonej w dniach 13 - 15 marca 2017 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, przeprowadzonej w dniach 13 - 15 marca 2017 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Złotoryi, przeprowadzonej w dniach 16 - 17 marca 2017 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej, przeprowadzonej w dniach 21 - 22 marca 2017 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie, przeprowadzonej w dniach 20 - 22 marca 2017 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, przeprowadzonej w dniach 20 - 22 marca 2017 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Opieki Caritas w Malczycach, przeprowadzonej w dniach 22 - 23 marca 2017 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej "Dom nad Zalewem" w Borzygniewie, przeprowadzonej w dniach 3 - 4 kwietnia 2017 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podgórzynie, przeprowadzonej w dniach 03 - 05 kwietnia 2017 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, przeprowadzonej w dniach 10 - 12 kwietnia 2017 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żmigrodzie, przeprowadzonej w dniach 12 - 13 kwietnia 2017 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroszycach, przeprowadzonej w dniach 19 - 21 kwietnia 2017 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, przeprowadzonej w dniach 19 - 21 kwietnia 2017 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, przeprowadzonej w dniach 19 - 21 kwietnia 2017 r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Sudeckim Domu Seniora "Słoneczna Polana" w Szklarskiej Porębie, przeprowadzonej w dniach 24 - 25 kwietnia 2017 r.
 29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, przeprowadzonej w dniach 24 - 26 kwietnia 2017 r.
 30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 26 - 28 kwietnia 2017 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie, przeprowadzonej w dniach 10 - 12 maja 2017 r.
 32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, przeprowadzonej w dniach 10 - 12 maja 2017 r.
 33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy, przeprowadzonej w dniach 17 - 19 maja 2017 r.
 34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, przeprowadzonej w dniach 24 - 26 maja 2017 r.
 35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieńsku, przeprowadzonej w dniach 24 - 26 maja 2017 r.
 36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Pensjonacie Opiekuńczo - Rehabilitacyjnym "SENIOVITA" w Psarach, przeprowadzonej w dniach 29 - 30 maja 2017 r.
 37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Górze, przeprowadzonej w dniach 29 - 30 maja 2017 r.
 38. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanicy - Zdroju, przeprowadzonej w dniach 7 - 9 czerwca 2017 r.
 39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach, przeprowadzonej w dniach 7 - 9 czerwca 2017 r.
 40. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej "Zielone Wzgórze" w Rościszowie, przeprowadzonej w dniach 12 - 14 czerwca 2017 r.
 41. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie, przeprowadzonej w dniach 19 - 21 czerwca 2017 r.
 42. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku, przeprowadzonej w dniach 19 - 21 czerwca 2017 r.
 43. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie, przeprowadzonej w dniach 19 - 21 czerwca 2017 r.
 44. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, przeprowadzonej w dniach 3 - 5 lipca 2017 r.
 45. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnowie, przeprowadzonej w dniach 10 - 12 lipca 2017 r.
 46. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, przeprowadzonej w dniach 17 - 19 lipca 2017 r.
 47. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce, przeprowadzonej w dniach 17 - 19 lipca 2017 r.
 48. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, przeprowadzonej w dniach 19 - 21 lipca 2017 r.
 49. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, przeprowadzonej w dniach 19 - 21 lipca 2017 r.
 50. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ludwikowicach Kłodzkich, przeprowadzonej w dniach 24 - 26 lipca 2017 r.
 51. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach, przeprowadzonej w dniach 24 - 26 lipca 2017 r.
 52. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie, przeprowadzonej w dniach 24 - 26 lipca 2017 r.
 53. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Seniora w Górach Sowich - Świerki, przeprowadzonej w dniu 9 sierpnia 2017 r.
 54. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Seniora "Grześ" w Karpaczu, przeprowadzonej w dniach 9 - 10 sierpnia 2017 r.
 55. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, przeprowadzonej w dniach 23 - 25 sierpnia 2017 r.
 56. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, przeprowadzonej w dniach 23 - 25 sierpnia 2017 r.
 57. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Placówce "Jantar" w Rybnicy Leśnej, przeprowadzonej w dniach 24 - 25 sierpnia 2017 r.
 58. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu, przeprowadzonej w dniu 28 sierpnia 2017 r.
 59. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Opieki Sióstr Św. Elżbiety w Chełmsku Śląskim, przeprowadzonej w dniu 29 sierpnia 2017 r.
 60. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kłodzku, przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2017 r.
 61. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach, przeprowadzonej w dniach 6 - 8 września 2017 r.
 62. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, przeprowadzonej w dniu 15 września 2017 r.
 63. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 18, 20 i 21 września 2017 r.
 64. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej, przeprowadzonej w dniach 20 - 22 września 2017 r.
 65. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Emeryta i Rencisty "ARKADIA" w Polanicy Zdroju, przeprowadzonej w dniach 25 - 26 września 2017 r.
 66. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie, przeprowadzonej w dniach 25 - 27 września 2017 r.
 67. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Seniora w Tomicach, przeprowadzonej w dniach 29 września i 6 października 2017 r.
 68. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 2 - 4 października 2017 r.
 69. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach, przeprowadzonej w dniach 9 - 11 października 2017 r.
 70. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 9 - 11 października 2017 r.
 71. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kotli, przeprowadzonej w dniach 11 - 12 października 2017 r.
 72. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, przeprowadzonej w dniach 11 - 13 października 2017 r.
 73. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, przeprowadzonej w dniach 16 - 18 października 2017 r.
 74. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach, przeprowadzonej w dniach 18 - 20 października 2017 r.
 75. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu, przeprowadzonej w dniach 25 - 27 października 2017 r.
 76. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach, przeprowadzonej w dniach 6 - 8 listopada 2017 r.
 77. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, przeprowadzonej w dniach 6 - 8 listopada 2017 r.
 78. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Miejskim Centrum Usług Socjalnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 10 listopada 2017 r.
 79. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie, przeprowadzonej w dniach 13,15,16 i 17 listopada 2017 r.
 80. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Wiązowie, przeprowadzonej w dniu 16 listopada 2017 r.
 81. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Księginicach, przeprowadzonej w dniach 15 - 17 listopada 2017 r.
 82. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Karpaczu, przeprowadzonej w dniach 20 - 22 listopada 2017 r.
 83. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach, przeprowadzonej w dniach 20 - 22 listopada 2017 r.
 84. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, przeprowadzonej w dniach 22 - 24 listopada 2017 r.
 85. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Prywatnym Domu Opieki "Maria" w Skokowej, przeprowadzonej w dniach 23 - 24 listopada 2017 r.
 86. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Ziębicach, przeprowadzonej w dniach 27 - 28 listopada 2017 r.
 87. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Opieki im. Św. Jadwigi w Brzegu Dolnym, przeprowadzonej w dniach 1 i 4 grudnia 2017 r.
 88. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przewornie, przeprowadzonej w dniach 4 - 6 grudnia 2017 r.
 89. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązowie, przeprowadzonej w dniach 4 - 6 grudnia 2017 r.
 90. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach, przeprowadzonej w dniach 7 - 8 grudnia 2017 r.
 91. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu, przeprowadzonej w dniach 11 - 12 grudnia 2017 r.
 92. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, przeprowadzonej w dniach 13 - 15 grudnia 2017 r.
 93. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy "Ostoja" we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 14 - 15 grudnia 2017 r.
 94. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni, przeprowadzonej w dniach 18 - 20 grudnia 2017 r.
 95. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiszni Małej, przeprowadzonej w dniach 18 - 19 grudnia 2017 r.
 96. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrocławiu przy ul. Okulickiego, przeprowadzonej w dniach 18 - 19 grudnia 2017 r.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 stycznia 2017 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 stycznia 2017 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 06 - 08 lutego 2017 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta w Wojcieszowie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 20 - 21 marca 2017 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 20 - 21 marca 2017 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy w Mietkowie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 06 - 07 kwietnia 2017 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy w Bolesławcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 21 - 22 kwietnia 2017 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta w Bolesławcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 21 - 22 kwietnia 2017 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 16 - 18 maja 2017 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu - Laskowicach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniu 26 maja 2017 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta w Lubaniu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 30 - 31 maja 2017 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy w Siekierczynie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 30 - 31 maja 2017 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej Urzędu Miasta i Gminy w Leśnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniu 1 czerwca 2017 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta w Piechowicach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 9 i 12 czerwca 2017 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 9 i 12 czerwca 2017 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniu 6 lipca 2017 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 11 - 12 lipca 2017 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 20 - 22 lipca 2017 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 lipca 2017 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy w Chojnowie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 1 - 2 sierpnia 2017 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta w Jeleniej Górze w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 7 - 8 sierpnia 2017 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 24 - 25 sierpnia 2017 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy w Żukowicach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 30 - 31 sierpnia 2017 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 20 - 22 września 2017 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniu 17 października 2017 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 25 - 27 października 2017 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta we Wrocławiu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 4 - 8 grudnia 2017 r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 11 - 12 grudnia 2017 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekunów, świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie "Za życiem":

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach, przeprowadzonej w dniach 12 - 13 stycznia 2017 r.
 2. Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach, przeprowadzonej w dniu 21 lutego 2017 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie, przeprowadzonej w dniach 22 - 23 lutego 2017 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 22 - 24 lutego 2017 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 06 - 08 marca 2017 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobótce, przeprowadzonej w dniach 23 - 24 marca 2017 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 03 - 05 kwietnia 2017 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Udaninie, przeprowadzonej w dniach 26 - 28 kwietnia 2017 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 22 - 24 maja 2017 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu, przeprowadzonej w dniach 7 - 9 czerwca 2017 r.
 11. Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 13 - 14 czerwca 2017 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, przeprowadzonej w dniach 19 - 21 czerwca 2017 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej, przeprowadzonej w dniach 26 - 28 czerwca 2017 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, przeprowadzonej w dniach 10 - 12 lipca 2017 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej, przeprowadzonej w dniach 17 - 19 lipca 2017 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęcławie, przeprowadzonej w dniach 2 - 4 sierpnia 2017 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, przeprowadzonej w dniach 6 - 8 września 2017 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, przeprowadzonej w dniach 19, 21 i 22 września 2017 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej, przeprowadzonej w dniach 16 - 17 października 2017 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach, przeprowadzonej w dniach 16 - 18 października 2017 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia, przeprowadzonej w dniach 26, 27 i 30 października 2017 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagrodnie, przeprowadzonej w dniach 6 - 8 listopada 2017 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie, przeprowadzonej w dniach 11 - 13 grudnia 2017 r.

 

 

liczba wejść: 9998

Metryka strony

Data publikacji : 03.02.2017
Data modyfikacji : 06.11.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Piotr Szafarowicz
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor : Piotr Szafarowicz