Aktualnie znajdujesz się na:

2018

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

1. Piecza zastępcza

a) placówki opiekuńczo - wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, ośrodki adopcyjne:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 29 - 30 stycznia 2018 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka Nr 1 w Golance Dolnej, przeprowadzonej w dniach 31 stycznia - 2 lutego 2018 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 12 - 13 lutego 2018 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 21 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 19 - 20 lutego 2018 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 19, 20 lutego i 1, 2 marca 2018 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 23 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 21 - 22 lutego 2018 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 18 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 21 - 22 lutego 2018 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówce Nr 14 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 21 - 23 lutego 2018 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 19 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 lutego 2018 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 lutego 2018 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówce Nr 6 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 lutego 2018 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Serbski Kącik" w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 15,16 i 19 marca 2018 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania "Dolina Budziszyńska" w Lubinie, przeprowadzonej w dniach 21 - 23 marca 2018 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania "Budziszyńskie Wzgórza" w Lubinie, przeprowadzonej w dniach 22 - 23 marca 2018 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Bierutowie, przeprowadzonej w dniach 26 - 28 marca 2018 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dąbrówka 2" w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 12, 13 i 16 kwietnia 2018 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dąbrówka 3" w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 12, 13 i 16 kwietnia 2018 r.

 

b) jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej, przeprowadzonej w dniach 24 - 25 stycznia 2018 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu, przeprowadzonej w dniach 25 - 26 kwietnia 2018 r.

 

2. Pomoc społeczna

a) domy pomocy społecznej, placówki opieki całodobowej, środowiskowe domy samopomocy:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, przeprowadzonej w dniach 19, 22 - 24 stycznia 2018 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Sudeckim Domu Seniora "Słoneczna Polana" w Szklarskiej Porębie, przeprowadzonej w dniach 1 - 2 lutego 2018 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce, przeprowadzonej w dniach 8 - 9 lutego 2018 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Opieki "Majowy Sen" w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 19 - 20 lutego 2018 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Opieki Caritas w Dobroszycach, przeprowadzonej w dniach 28 - 29 marca 2018 r.

b) jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy, przeprowadzonej w dniach 15 - 16 stycznia 2018 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej, przeprowadzonej w dniach 23 - 25 stycznia 2018 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie, przeprowadzonej w dniach 29 - 31 stycznia 2018 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy, przeprowadzonej w dniach 29 stycznia - 1 lutego 2018 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobótce, przeprowadzonej w dniach 7 - 9 lutego 2018 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach, przeprowadzonej w dniach 15 - 16 i 19 lutego 2018 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej, przeprowadzonej w dniach 21 - 22 lutego 2018 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach, przeprowadzonej w dniach 21 - 23 lutego 2018 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, przeprowadzonej w dniach 14 - 16 marca 2018 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku, przeprowadzonej w dniach 20 i 23 marca 2018 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach, przeprowadzonej w dniach 21 - 22 marca 2018 r.

 


3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

a) jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy w Kunicach, przeprowadzonej w dniach 29 - 30 stycznia 2018 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice, przeprowadzonej w dniach 31 stycznia i 1 lutego 2018 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Piławie Górnej, przeprowadzonej w dniach 12 - 13 marca 2018 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta w Bierutowie, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 marca 2018 r.

b) podmioty niepubliczne wykonujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 1.  


4. Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekunów, fundusz alimentacyjny

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 8, 9 i 12 marca 2018 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko, przeprowadzonej w dniach 12 - 14 marca 2018 r.

 

5. Świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie "Za życiem"

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, przeprowadzonej w dniach 8 - 9 stycznia 2018 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, przeprowadzonej w dniach 8 - 10 stycznia 2018 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Miliczu, przeprowadzonej w dniach 23 - 25 stycznia 2018 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej, przeprowadzonej w dniach 14 - 15 lutego 2018 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, przeprowadzonej w dniach 11 - 12 kwietnia 2018 r.
 6. Sprawozdanie w kontroli w trybie uproszczonym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, przeprowadzonej w dniu 7 maja 2018 r.
liczba wejść: 1976

Metryka strony

Data publikacji : 28.02.2018
Data modyfikacji : 12.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Piotr Szafarowicz
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor : Piotr Szafarowicz