Aktualnie znajdujesz się na:

2018

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

1. Piecza zastępcza

a) placówki opiekuńczo - wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, ośrodki adopcyjne:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 12 - 13 lutego 2018 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 19 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 lutego 2018 r.

 

b) jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej, przeprowadzonej w dniach 24 - 25 stycznia 2018 r.
 2.  

 

2. Pomoc społeczna

a) domy pomocy społecznej, placówki opieki całodobowej, środowiskowe domy samopomocy:

 1.  

b) jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej, przeprowadzonej w dniach 23 - 25 stycznia 2018 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie, przeprowadzonej w dniach 29 - 31 stycznia 2018 r.

 


3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

a) jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice, przeprowadzonej w dniach 31 stycznia i 1 lutego 2018 r.
 2.  

b) podmioty niepubliczne wykonujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 1.  


4. Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekunów, fundusz alimentacyjny

 1.  

 

5. Świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie "Za życiem"

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, przeprowadzonej w dniach 8 - 9 stycznia 2018 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, przeprowadzonej w dniach 8 - 10 stycznia 2018 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Miliczu, przeprowadzonej w dniach 23 - 25 stycznia 2018 r.
 4.  
liczba wejść: 474

Metryka strony

Data publikacji : 28.02.2018
Data modyfikacji : 23.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Piotr Szafarowicz
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor : Piotr Szafarowicz