Aktualnie znajdujesz się na:

2019

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

1. Pomoc społeczna

a) domy pomocy społecznej, placówki opieki całodobowej, środowiskowe domy samopomocy:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Maria w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 12-14 grudnia 2018 r. i 18 stycznia 2019 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzkiej 104 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 22,24,25 stycznia 2019 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielawie, przeprowadzonej w dniach 28,29 stycznia 2019 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Opieki MEDI System na Dyrekcyjnej, Wrocław ul. Dyrekcyjna 5-7, przeprowadzonej w dniach 29-31 stycznia 2019 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Pałacu Tomice Sp. z o.o. w Tomicach, przeprowadzonej w dniach 11-13 lutego 2019 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w "Przystań Seniora" w Borzygniewie, przeprowadzonej w dniach 20-22 lutego 2019 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Prywatnym Domu Opieki w Bukowince, przeprowadzonej w dniu 8 marca 2019 r.

b) jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, przeprowadzonej w dniu 10 stycznia 2019 r.
 2. Wystąpienie pokontrone z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie, przeprowadzonej w dniach 14,15,21 stycznia 2019 r.
 3. Wystąpienie pokontrone z kontroli kompleksowej w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Miękini, przeprowadzonej w dniach 16,17 stycznia 2019 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszynie, przeprowadzonej w dniach 23-25 stycznia 2019 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej, przeprowadzonej w dniach 28-30 stycznia 2019 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowie, przeprowadzonej w dniach 6-8 lutego 2019 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach, przeprowadzonej w dniu 19 lutego 2019 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach, przeprowadzonej w dniach 18,20,21 lutego 2019 r.


2. Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekunów, fundusz alimentacyjny

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, przeprowadzonej w dniach 28-30 stycznia 2019 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu, przeprowadzonej w dniach 11,13 lutego 2019 r.

 

3. Świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie "Za życiem"

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, przeprowadzonej w dniach 16,18 stycznia 2019 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich, przeprowadzonej w dniach 25,27,28 lutego 2019 r.
liczba wejść: 1933

Metryka strony

Data publikacji : 14.12.2018
Data modyfikacji : 20.05.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Broniszewska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor :