Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

inspektor wojewódzki ds. planowania przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego
Ogłoszenie jest aktualne od 15.12.2017 do 21.12.2017 r.

 

inspektor wojewódzki ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezji i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej
Ogłoszenie jest aktualne od 14.12.2017 do 19.12.2017 r.

 

starszy specjalista ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
Ogłoszenie jest aktualne od 14.12.2017 do 24.12.2017 r.

 

inspektor wojewódzki ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
Ogłoszenie jest aktualne od 12.12.2017 do 22.12.2017 r.

 

inspektor wojewódzki ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
Ogłoszenie jest aktualne od 12.12.2017 do 18.12.2017 r.

 

starszy specjalista ds. ewidencji dochodów budżetowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu
Ogłoszenie jest aktualne od 12.12.2017 do 22.12.2017 r.

 

inspektor wojewódzki ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy
Ogłoszenie jest aktualne od 11.12.2017 do 18.12.2017 r.

 

inspektor wojewódzki ds. koordynowania i monitorowania realizacji programów zdrowotnych w zakresie zdrowia publicznego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
Ogłoszenie jest aktualne od 11.12.2017 do 21.12.2017 r.

 

inspektor wojewódzki ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
Ogłoszenie jest aktualne od 8.12.2017 r. do 14.12.2017 r.

 

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy
Ogłoszenie jest aktualne od 08.12.2017 do 18.12.2017 r.

 

referenta ds. materiałów niejawnych
w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych
Ogłoszenie jest aktualne od 08.12.2017 do 18.12.2017 r.

 

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
Ogłoszenie jest aktualne od 08.12.2017 do 18.12.2017 r.

 

lekarz koordynator ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie jest aktualne od 05.12.2017 do 22.12.2017 r.

 

starszy specjalista ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy III
Ogłoszenie jest aktualne od 04.12.2017 do 14.12.2017 r.

 

inspektor wojewódzki ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy III
Ogłoszenie jest aktualne od 04.12.2017 do 14.12.2017 r.

 

inspektor wojewódzki ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II
Ogłoszenie jest aktualne od 04.12.2017 do 14.12.2017 r.

 

inspektor wojewódzki ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I
Ogłoszenie jest aktualne od 04.12.2017 do 14.12.2017 r.

 

starszy specjalista ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta, DELEGATURA WAŁBRZYCH
Ogłoszenie jest aktualne od 04.12.2017 do 14.12.2017 r.

 

starszy specjalista ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta
Ogłoszenie jest aktualne od 04.12.2017 do 14.12.2017 r.

 

inspektor wojewódzki ds. kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji
Ogłoszenie jest aktualne od 01.12.2017 do 11.12.2017 r.

 

inspektor wojewódzki ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
Ogłoszenie jest aktualne od 27.11.2017 do 07.12.2017 r.

 

starszy specjalista ds. ewidencji majątku Urzędu
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu
Ogłoszenie jest aktualne od 27.11.2017 do 07.12.2017 r.

 

starszy specjalista ds. potwierdzania trwałego zarządu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
Ogłoszenie jest aktualne od 27.11.2017 do 07.12.2017 r.

 

referent ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta
Ogłoszenie jest aktualne od 27.11.2017 do 07.12.2017 r.

 

 

 

Wojewoda Dolnośląski poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
 
 
 
liczba wejść: 325685

Metryka strony

Data publikacji 22 listopada 2012
Data modyfikacji 15 grudnia 2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor: Redaktor BIP