Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
 w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Ogłoszenie jest aktualne od 09.11.2018 r. do 19.11.2018 r.

 

inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
 w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Ogłoszenie jest aktualne od 09.11.2018 r. do 16.11.2018 r.

 

referent ds. obsługi kancelaryjnej Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych
Ogłoszenie jest aktualne od 08.11.2018 r. do 19.11.2018 r.

 

referent ds. obsługi klienta
 w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I
Ogłoszenie jest aktualne od 08.11.2018 r. do 19.11.2018 r.

 

inspektor wojewódzki ds. cudzoziemców
 w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I
Ogłoszenie jest aktualne od 08.11.2018 r. do 19.11.2018 r.

 

referent ds. personalizacji dokumentu paszportowego
 w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta
Ogłoszenie jest aktualne od 06.11.2018 r. do 12.11.2018 r.

 

inspektor wojewódzki ds. skarg i wniosków z zakresu pomocy środowiskowej
 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
Ogłoszenie jest aktualne od 06.11.2018 r. do 12.11.2018 r.

 

starszy specjalista ds. szkoleń i specjalizacji wyższych kadr medycznych
 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych
Ogłoszenie jest aktualne od 06.11.2018 r. do 16.11.2018 r.

 

starszy specjalista ds. obsługi systemu Krajowego Kontrolera w Programie Interreg V-A Republika Czeska-Polska
 w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej
Ogłoszenie jest aktualne od 05.11.2018 r. do 15.11.2018 r.

 

inspektor wojewódzki ds. kontroli projektów w programach EWT
 w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej
Ogłoszenie jest aktualne od 05.11.2018 r. do 15.11.2018 r.

 

inspektor wojewódzki ds. kontroli projektów w programach EWT
 w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej
Ogłoszenie jest aktualne od 05.11.2018 r. do 12.11.2018 r.

 

inspektor wojewódzki ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
 w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
Ogłoszenie jest aktualne od 05.11.2018 r. do 15.11.2018 r.

 

inspektor wojewódzki ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
 w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
Ogłoszenie jest aktualne od 05.11.2018 r. do 15.11.2018 r.

 

inspektor wojewódzki ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji
 w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji
Ogłoszenie jest aktualne od 30.10.2018 r. do 09.11.2018 r.

 

inspektor wojewódzki ds. obsługi dotacji i realizacji dochodów budżetowych
 w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji
Ogłoszenie jest aktualne od 30.10.2018 r. do 09.11.2018 r.

 

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
 

sprzątaczka
w Biurze Administracji i Logistyki
 

operator urządzeń przygotowania danych - docelowo operator numerów alarmowych

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 

Wojewoda Dolnośląski poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
 
 
 
liczba wejść: 394595

Metryka strony

Data publikacji : 22.11.2012
Data modyfikacji : 09.11.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP