Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki ds. odszkodowań i wywłaszczeń
 w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
Ogłoszenie jest aktualne od 19.11.2018 r. do 29.11.2018 r.

 

inspektor wojewódzki ds. regulacji i orzecznictwa
 w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
Ogłoszenie jest aktualne od 19.11.2018 r. do 29.11.2018 r.

 

starszy specjalista ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
 w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II
Ogłoszenie jest aktualne od 16.11.2018 r. do 26.11.2018 r.

 

starszy specjalista ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
 w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego
Ogłoszenie jest aktualne od 15.11.2018 r. do 26.11.2018 r.

 

starszy specjalista ds. świadczeń
 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń
Ogłoszenie jest aktualne od 15.11.2018 r. do 26.11.2018 r.

 

inspektor wojewódzki ds. kontroli
 w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg
Ogłoszenie jest aktualne od 14.11.2018 r. do 26.11.2018 r.

 

starszy specjalista ds. świadczeń
 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń
Ogłoszenie jest aktualne od 14.11.2018 r. do 19.11.2018 r.

 

inspektor wojewódzki ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
 w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Ogłoszenie jest aktualne od 09.11.2018 r. do 19.11.2018 r.

 

inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
 w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Ogłoszenie jest aktualne od 09.11.2018 r. do 16.11.2018 r.

 

referent ds. obsługi kancelaryjnej Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych
Ogłoszenie jest aktualne od 08.11.2018 r. do 19.11.2018 r.

 

referent ds. obsługi klienta
 w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I
Ogłoszenie jest aktualne od 08.11.2018 r. do 19.11.2018 r.

 

inspektor wojewódzki ds. cudzoziemców
 w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I
Ogłoszenie jest aktualne od 08.11.2018 r. do 19.11.2018 r.

 

starszy specjalista ds. szkoleń i specjalizacji wyższych kadr medycznych

 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych
Ogłoszenie jest aktualne od 06.11.2018 r. do 16.11.2018 r.

 

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
 

sprzątaczka
w Biurze Administracji i Logistyki
 

operator urządzeń przygotowania danych - docelowo operator numerów alarmowych

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 

Wojewoda Dolnośląski poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
 
 
 
liczba wejść: 395940

Metryka strony

Data publikacji : 22.11.2012
Data modyfikacji : 19.11.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP