Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Joanna Olechnowicz 10.05.2019
Data Redaktor Akcja Zmiana
10.05.2019 10:41 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Dokumentacja projektowa
10.05.2019 10:41 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Opis przedmiotu zamówienia
10.05.2019 10:41 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów
10.05.2019 10:40 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wykaz osób
10.05.2019 10:40 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wykaz robót
10.05.2019 10:39 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie - grupa kapitałowa
10.05.2019 10:33 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy
10.05.2019 10:25 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wzór Umowy
10.05.2019 10:24 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenia Wykonawcy
10.05.2019 10:24 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Formularz oferty
10.05.2019 10:24 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: SIWZ
10.05.2019 10:24 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
10.05.2019 10:03 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: klauzula informacyjna
10.05.2019 10:02 Joanna Olechnowicz
publikacja