Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska

Rejestr nieruchomości  wchodzących w skład mienia:

  1.  
  • pozostałe po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
  • pozostałe po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania,
  • przejęte przez Skarb Państwa z innych tytułów;
  1. pozostałe po przedsiębiorstwie państwowym wykreślonym z rejestru przedsiębiorców;
  2. nabyte przez Skarb Państwa w drodze darowizny lub spadkobrania;

Podstawa prawna powstania rejestru:
Art. 7c ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.  o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U.2012.1224 j.t.)

liczba wejść: 2164

Metryka strony

Data publikacji 10 czerwca 2014
Data modyfikacji 09 sierpnia 2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Autor: Konrad Słowik