Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestry

Rejestr klubów/centrów integracji społecznej

Informacje podstawowe
Wojewoda Dolnośląski, na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) prowadzi rejestr Klubów Integracji Społecznej funkcjonujących na terenie Województwa Dolnośląskiego.
Podmiot prowadzący Klub Integracji Społecznej dokonuje zgłoszenia na właściwym formularzu – wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej (Dz. U. z 2012 r., nr 513).
W przypadku stwierdzenia przez Wojewodę Dolnośląskiego zaprzestania prowadzenia Klubu Integracji Społecznej lub dokonania zgłoszenia o zaprzestaniu działania takiego Klubu, Wojewoda Dolnośląski wykreśla Klub Integracji Społecznej z rejestru.
 
Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych, którym nadał status Centrum Integracji Społecznej.

Załączniki do strony

  • 48.5 KB
liczba wejść: 1936

Metryka strony

Data publikacji 17 grudnia 2012
Data modyfikacji 13 września 2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor: Redaktor BIP