Aktualnie znajdujesz się na:

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

Wykaz:

Wykaz osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

Podstawa prawna:

Art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 412).

Zakres danych:

Lista pracowników jednostki organizacyjnej dopuszczonych do informacji niejawnych.

Sposób udostępniania:

Zgodnie z art. 73 ust. 3  ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 412) – na pisemne żądanie uprawnionych organów.

 

Wykaz:

Rejestr zbiorów danych osobowych.

Podstawa prawna:

Art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Zakres danych:

  • oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby,
  • podstawę prawną upoważniającą do prowadzenia zbioru,
  • informacje dot. powierzenia przetwarzania danych,
  • cel przetwarzania danych,
  • opis kategorii osób, których dane dotyczą,
  • zakres przetwarzanych danych,
  • sposób zbierania oraz udostępniania danych,
  • informację o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane mogą być przekazywane,
  • informację dotyczącą ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.

Sposób udostępniania:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 1764).

liczba wejść: 3313

Metryka strony

Data publikacji : 25.09.2012
Data modyfikacji : 28.02.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Marta Niedzielska
Zespół Ochrony Informacji Niejawnych
Autor : Marta Niedzielska