Aktualnie znajdujesz się na:

Majątek urzędu

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
posiada majątek o łącznej wartości brutto 126.619.528,13
na dzień 31.12.2016 r.

         W jego skład wchodzą:

I.  Grunty o wartości 47.775.218,41 zł,
II. Nieruchomości o wartości 41.085.819,85 zł,
III. Obiekty inżynierii lądowej o wartości 695.744,03 zł,
IV. Kotły i maszyny energetyczne o wartości 82.036,26 zł,
V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 9.536.552,56
(Sieci strukturalne oraz zespoły komputerowe (komputery, terminale, serwery, itd.),
VI. Specjalistyczne maszyny i urządzenia o wartości 34.364,00 zł,
VII. Urządzenia techniczne o wartości 3.937.310,59
(Centrale, klimatyzatory, sygnalizacje alarmowe, telewizja przemysłowa, itd.),
VIII. Środki transportu o wartości 2.184.193,59 zł,
IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 5.873.902,61
(Wyposażenie techniczne dla prac biurowych, narzędzia, przyrządy, sprzęt techniczny oraz inne środki pracy
i przedmioty długotrwałego użytkowania zaliczane do środków trwałych),
X. Inne środki (wyposażenie o wartości poniżej 3.500 zł) o wartości 10.554.979,03
(Wyposażenie biur, magazynów oraz innych pomieszczeń (korytarzy, sal konferencyjnych
i pomieszczeń dla klientów),
XI. Wartości niematerialne i prawne o wartości 4.859.407,20
(Programy komputerowe, licencje, itd.).

liczba wejść: 3626

Metryka strony

Data publikacji 27 listopada 2012
Data modyfikacji 18 kwietnia 2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wioletta Śliwak
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor: Grażyna Zarzycka