Aktualnie znajdujesz się na:

Majątek urzędu

Majątek urzędu

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
posiada majątek o łącznej wartości brutto 130.745.043,53
na dzień 31.12.2017 r.

         W jego skład wchodzą:

I.  Grunty o wartości 47.812.705,01 zł,
II. Nieruchomości o wartości 43.629.459,39 zł,
III. Obiekty inżynierii lądowej o wartości 731.244,03 zł,
IV. Kotły i maszyny energetyczne o wartości 127.799,03 zł,
V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 10.058.044,87
(Sieci strukturalne oraz zespoły komputerowe (komputery, terminale, serwery, itd.),
VI. Specjalistyczne maszyny i urządzenia o wartości 34.364,00 zł,
VII. Urządzenia techniczne o wartości 3.821.640,42
(Centrale, klimatyzatory, sygnalizacje alarmowe, telewizja przemysłowa, itd.),
VIII. Środki transportu o wartości 2.388.556,76 zł,
IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 6.129.813,45
(Wyposażenie techniczne dla prac biurowych, narzędzia, przyrządy, sprzęt techniczny oraz inne środki pracy
i przedmioty długotrwałego użytkowania zaliczane do środków trwałych),
X. Inne środki (wyposażenie o wartości poniżej 3.500 zł) o wartości 10.989.726,94
(Wyposażenie biur, magazynów oraz innych pomieszczeń (korytarzy, sal konferencyjnych
i pomieszczeń dla klientów),
XI. Wartości niematerialne i prawne o wartości 5.021.689,63
(Programy komputerowe, licencje, itd.).

liczba wejść: 5141

Metryka strony

Data publikacji : 27.11.2012
Data modyfikacji : 20.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wioletta Śliwak
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor : Grażyna Zarzycka