Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Komunikacji Społecznej

Oddział Komunikacji Społecznej

Komunikacja Społeczna :

Sylwia Jurgiel – Rzecznik prasowy

tel. kom.: 795 546 776
tel.: 71 340 65 90
pok. 1205
bp@duw.pl

Anna Eisler - ekspert

Patrycja Czerwińska - ekspert


Organizacja :

Marta Płońska - ekspert

Maurycy Roman - asystent Wicewojewody

 

Zadania Oddziału Organizacji i Komunikacji Społecznej :

 1. organizowanie kontaktów Wojewody i Wicewojewody z parlamentarzystami, organami samorządów terytorialnych oraz instytucjami życia społecznego, gospodarczego, związkowego i kulturalnego;
 2. współpraca z kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży oraz organami administracji niezespolonej;
 3. podejmowanie działań w celu zapewnienia koordynacji funkcjonowania zespolonych służb, straży i inspekcji;
 4. podejmowanie działań w celu zapewnienia koordynacji działalności organów administracji rządowej działających na obszarze województwa, w zakresie zgodności z polityką Rady Ministrów;
 5. koordynacja przepływu informacji między organami centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej;
 6. obsługa Wojewody i Wicewojewody w zakresie uczestnictwa w pracach Konwentu Wojewodów oraz innych organów opiniodawczych działających w sferze administracji publicznej;
 7. przygotowywanie oraz przekazywanie do mediów informacji dotyczących pracy Wojewody, Wicewojewody i Urzędu;
 8. przygotowywanie bieżących zapowiedzi wydarzeń dla mediów
 9. kompleksowa obsługa dziennikarzy;
 10. obsługa Wojewody, Wicewojewody oraz Dyrektora Generalnego i dyrektorów w zakresie:
  • organizowania konferencji i wydarzeń prasowych,
  • organizowania udziału Wojewody i Wicewojewody oraz przedstawicieli Urzędu w audycjach radiowych i telewizyjnych,
  • przekazywanie na bieżąco Wojewodzie i Wicewojewodzie informacji prasowych dotyczących województwa;
 11. wykonywanie czynności wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe;
 12. monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz portali.
liczba wejść: 1331

Metryka strony

Data publikacji : 15.06.2016
Data modyfikacji : 05.09.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Kamil Sadowski
Biuro Wojewody
Autor : Kamil Sadowski