Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Odznaczeń i Uroczystości Państwowych

Oddział Odznaczeń i Uroczystości Państwowych

 Ordery i odznaczenia:

  Tomasz Resler - kierownik oddziału
tel. 71 340 64 14

t.resler@duw.pl

Magdalena Walasek
tel. 71 340 63 04

m.walasek@duw.pl

 

Kombatanci i działacze opozycji demokratycznej:

Damian Mrozek - doradca
tel. 71 340 65 65

d.mrozek@duw.pl

 

Program "Niepodległa":

Przemysław Mandela - ekspert

tel. 71 340 64 24

p.mandela@duw.pl

 

Zadania Oddziału Odznaczeń i Uroczystości Państwowych:

1) organizacja obchodów świąt państwowych i ważnych rocznic historycznych;


2) prowadzenie spraw z zakresu nadawania orderów, odznaczeń państwowych, odznak resortowych
i innych honorów;


3) organizacja uroczystości wręczania orderów i innych odznaczeń państwowych oraz nadzór
merytoryczny nad tego typu uroczystościami;


4) obsługa wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz
osób represjonowanych z powodów politycznych i wojewódzkiej rady kombatanckiej;


5) współpraca z organizacjami kombatanckimi;


6) organizacja ceremoniału pogrzebowego dla uroczystości żałobnych ważnych osobistości
państwowych;


7) przygotowanie projektów i uroczystości związanych z obchodami Stulecia Odzyskania
Niepodległości w obszarze działań Wojewody Dolnośląskiego;


8) koordynowanie i monitorowanie prac związanych z realizacją programu wieloletniego
„Niepodległa” na terenie województwa dolnośląskiego.

liczba wejść: 1544

Metryka strony

Data publikacji : 15.06.2016
Data modyfikacji : 21.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Kamil Sadowski
Biuro Wojewody
Autor : Kamil Sadowski