Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Odznaczeń i Współpracy Zagranicznej

Oddział Odznaczeń i Współpracy Zagranicznej

Oddział Odznaczeń i Współpracy Zagranicznej :

  Tomasz Resler - starszy specjalista
tel. 71 340 64 14

Edyta Turlejska - ekspert
tel. 71 340 63 04


Współpraca zagraniczna :
 

Karolina Mrozowska - ekspert
tel. 71 340 60 09
k.mrozowska@duw.pl 

Zadania Oddziału Odznaczeń i Współpracy Zagranicznej :

 1. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznak resortowych, orderów oraz odznaczeń państwowych;
 2. koordynacja działań Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Wrocławiu;
 3. obsługa protokolarna Wojewody i Wicewojewody;
 4. organizacja na terenie województwa obchodów świąt państwowych i ważnych rocznic historycznych;
 5. przygotowywanie wystąpień i listów okolicznościowych Wojewody i Wicewojewody;
 6. współpraca z organizacjami kombatanckimi o regionalnym i ogólnopolskim zasięgu, z Urzędem do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie oraz z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie;
 7. prowadzenie spraw z zakresu patronatów i komitetów honorowych;
 8. organizacja ceremoniału pogrzebowego dla uroczystości żałobnych ważnych osobistości państwowych;
 9. merytoryczna i organizacyjna obsługa wizyt gości zagranicznych w Urzędzie, w tym:
  • wykonywanie tłumaczeń,
  • przygotowywanie materiałów informacyjnych,
  • obsługa organizacyjna, zgodnie z wymogami przepisów konsularnych;
 10. organizacja i merytoryczna obsługa wyjazdów zagranicznych Wojewody, Wicewojewody i przedstawicieli komórek organizacyjnych Urzędu, w tym:
  • ustalanie programów wizyt,
  • zabezpieczanie środków finansowych i ich rozliczenie po powrocie do kraju,
  • przygotowywanie materiałów pomocniczych,
  • przygotowywanie wystąpień oficjalnych,
  • sporządzenie sprawozdań dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
 11. prowadzenie korespondencji Wojewody w językach obcych z podmiotami zagranicznymi;
 12. obsługa Wojewody w obszarze zadań wynikających z pełnienia przez niego funkcji przedstawiciela Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Przedstawicieli Rządu w Terenie;
 13. prowadzenie korespondencji z podmiotami krajowymi w zakresie współpracy zagranicznej i integracji europejskiej;
 14. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w obszarze kontaktów zagranicznych (nawiązywanie współpracy zagranicznej, organizacja uroczystości i jubileuszów, udział w szkoleniach i konferencjach zagranicznych, itp.);
 15. przygotowywanie prezentacji multimedialnych oraz materiałów informacyjnych dla odbiorców krajowych i zagranicznych;
 16. organizacja i obsługa merytoryczna pobytów stażowych pracowników administracji regionów partnerskich w Urzędzie oraz pobytów pracowników Urzędu w urzędach regionów partnerskich oraz jednostkach organizacyjnych Unii Europejskiej.
liczba wejść: 888

Metryka strony

Data publikacji : 15.06.2016
Data modyfikacji : 09.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Kamil Sadowski
Biuro Wojewody
Autor : Kamil Sadowski