Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Realizacji Dochodów Mandatowych

Oddział Realizacji Dochodów Mandatowych


 


Zadania Oddziału:

  1. Prowadzenie spraw związanych z rozprowadzaniem i rozliczaniem bloczków mandatowych.
  2. Prowadzenie ewidencji księgowej wpływów i należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych.
  3. Prowadzenie ewidencji nałożonych grzywien w drodze mandatów karnych kredytowanych, gotówkowych i zaocznych.
  4. Wystawianie tytułów wykonawczych w celu egzekucji grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego.
  5. Współpraca z organami biorącymi udział w realizacji postępowania mandatowego oraz egzekucyjnego.
  6. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z rozpatrywaniem wniosków i wydawaniem decyzji w sprawach o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych.
  7. Sporządzanie miesięcznych oraz rocznych sprawozdań z realizacji dochodów z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych.
  8. Sporządzanie rocznego planu dochodów budżetowych z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych.
  9. Sporządzanie oraz realizacja dyspozycji finansowych z tytułu zwrotu nadpłat, zwrotów kwot mylnie wpłaconych oraz opłat komorniczych.
  10. Sporządzanie dyspozycji przekazania środków z tytułu kosztów egzekucyjnych podlegających finansowaniu z budżetu Wojewody.

Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu.

liczba wejść: 2216

Metryka strony

Data publikacji : 11.01.2013
Data modyfikacji : 15.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK
Autor : JSK