Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne stanowisko ds Obsługi Prawnej

radca prawny
Małgorzata Kucharska
tel.: 071 340 64 90
 
radca prawny
Łukasz Falkowski
tel.: 071 340 64 90

Zadania:

  1. Wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych na rzecz i w związku z zadaniami realizowanymi przez Wydział Infrastruktury.
  2. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów zarządzeń Wojewody wydawanych w związku z realizacją zadań Wydziału Infrastruktury.
  3. Opiniowanie projektów umów i porozumień, których stroną jest Wojewoda lub Dyrektor Generalny zawieranych w związku z realizacją zadań Wydziału Infrastruktury.
  4. Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  5. Sprawy udzielenia zgody na przekazanie zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną prowadzenia, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, spraw z zakresu prawa budowlanego dotyczących terenu strefy wskazanych w przepisach dotyczących specjalnych stref ekonomicznych.
liczba wejść: 588

Metryka strony

Data publikacji 29 maja 2015
Data modyfikacji 08 lipca 2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Obsługi Urzędu
Autor: Anna Seidel