Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne Stanowisko do spraw Przyjmowania i Analizy Oświadczeń Majątkowych oraz Dotacji

Samodzielne Stanowisko do spraw przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych oraz dotacji.

Iwona Jeziorna

tel. 71 340 64 19

 

 

Zadania:

 1. Przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych, składanych przez osoby zobowiązane ustawami o samorządzie terytorialnym, w tym:
  • weryfikacja pod względem merytorycznym i formalnym oświadczeń majątkowych,
  • porównywanie z oświadczeniami majątkowymi złożonymi w roku poprzednim,
  • współpraca z organami administracji skarbowej w zakresie kontroli oświadczeń majątkowych,
  • sporządzanie dla potrzeb Wojewody i samorządów sprawozdań z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Udostępnianie danych wynikających z oświadczeń majątkowych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 3. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem powiatom dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: ustawa), administrator danych osobowych, którym jest Wojewoda Dolnośląski:

- gromadzi dane osobowe w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław,

- gromadzi dane osobowe zawarte w składanych oświadczeniach majątkowych na podstawie art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 25c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 27c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, z których to przepisów wynika obowiązek podania danych,

- zbiera oraz analizuje, w celu ich weryfikacji, informacje o stanie majątkowym osób składających oświadczenia majątkowe.

Każdy posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełniania zgodnie z ustawą.

liczba wejść: 1118

Metryka strony

Data publikacji : 07.01.2016
Data modyfikacji : 12.07.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Obsługi Urzędu
Autor : Alicja Chrzanowska