Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne Stanowisko do spraw Przyjmowania i Analizy Oświadczeń Majątkowych oraz Dotacji

Iwona Jeziorna

tel. 71 340 64 19

 

 

Zadania:

 1. Przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych, składanych przez osoby zobowiązane ustawami o samorządzie terytorialnym, w tym:
  • weryfikacja pod względem merytorycznym i formalnym oświadczeń majątkowych,
  • porównywanie z oświadczeniami majątkowymi złożonymi w roku poprzednim,
  • współpraca z organami administracji skarbowej w zakresie kontroli oświadczeń majątkowych,
  • sporządzanie dla potrzeb Wojewody i samorządów sprawozdań z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Udostępnianie danych wynikających z oświadczeń majątkowych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 3. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem powiatom dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
liczba wejść: 608

Metryka strony

Data publikacji 07 stycznia 2016
Data modyfikacji 13 lipca 2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Obsługi Urzędu
Autor: Alicja Chrzanowska