Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna

Oddział Statystyki Medycznej

  Kierownik Oddziału:
Renata Ewa Czajkowska
tel.:  71 340 69 93

 

Zadania Oddziału:

  1. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem badań statystycznych z zakresu ochrony zdrowia i finansów publicznych w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny i innych wskazanych w programie odbiorców.
  2. Prowadzenie spraw związanych z kwartalnym monitoringiem stanu i struktury zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Budżetu Finansów i Inwestycji.
  3. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem informacji niezbędnych do sporządzenia regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych z uwzględnieniem specyfiki potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych oraz współpraca z instytucjami współuczestniczącymi w realizacji zadania.
  4. Przygotowywanie informacji dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia dla potrzeb tworzenia planów, np. ratownictwa, zakaźnictwa i wojny.
  5. Udzielanie informacji o działalności jednostek ochrony zdrowia oraz sytuacji zdrowotnej w województwie dolnośląskim jednostkom samorządu terytorialnego, innym instytucjom odpowiedzialnym za kreowanie polityki zdrowotnej oraz odbiorcom indywidualnym.
liczba wejść: 768

Metryka strony

Data publikacji : 19 listopada 2012
Data modyfikacji : 19 maja 2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Obsługi Urzędu
Autor: JSK