Aktualnie znajdujesz się na:

Skróty

Skróty używane w serwisie

 • BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 • CPR – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • DUW – Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 • ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dz.U. - Dziennik Ustaw
 • JST – jednostka/ki samorządu terytorialnego
 • KPRM – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • MP - Monitor Polski
 • MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • MAiC – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • NIK – Najwyższa Izba Kontroli
 • NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia
 • OC – Obrona Cywilna
 • PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • PJM – polski język migowy
 • RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa
 • RM - Rada Ministrów
 • RP – Rzeczpospolita Polska
 • RPO – Regionalny Program Operacyjny
 • RSO - Regionalny System Ostrzegania
 • SC - służba cywilna
 • SIMIK - System Informatyczny Monitoringu i Kontroli
 • SJM - system językowo-migowy
 • SP – starostwo powiatowe
 • SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych
 • UE - Unia Europejska
 • ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego