Aktualnie znajdujesz się na:

Postępowania o zamówienie publiczne do 30 tys. EURO

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wnętrza budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 na potrzeby Punktu Obsługi Klienta” z dnia 2 sierpnia 2017 r. w ramach projektu pt. „Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości obsługi cudzoziemców w Delegaturze DUW w Legnicy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

liczba wejść: 185

Metryka strony

Data publikacji 02 sierpnia 2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Kamińska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor: