Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualne zamówienia publiczne

Nazwa Opis Więcej
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Obsługi Cudzoziemców na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-5/18/ZP/PN Więcej
Zakup, dostawa i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-4/18/ZP/PN Więcej
Przebudowa wnętrza budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 na potrzeby Punktu Obsługi Klienta AL-ZP.272-3.18/ZP/PN Więcej
Adaptacja dziedzińca środkowego (Atrium) w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, na potrzeby Punktu Obsługi Klientów AL-LM.272-19/17/ZP/PN Więcej
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Obsługi Cudzoziemców na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-LM.272-1/18/ZP/PN Więcej
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-LM.272-20/17/ZP/PN Więcej
Przebudowa wnętrza budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 na potrzeby Punktu Obsługi Klienta AL-LM.272-18/17/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz jego Delegatur (Legnica, Wałbrzych i Jelenia Góra) AL-LM.272-17/17/ZP/US Więcej
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu znajdujących się przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu oraz przy ul. Jaworowej 9/11 we Wrocławiu. AL-LM.272-16/17/ZP/US Więcej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz jego Delegatur (Legnica, Wałbrzych i Jelenia Góra) AL-LM.272-12/17/ZP/US Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenosnych i tabletow dla Jednostek Administracji Publicznej AL-LM.272-15/1/17/ZP/PN Więcej
Przebudowa wnętrza budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 na potrzeby Punktu Obsługi Klienta AL-LM.272-14/17/ZP/PN Więcej
Zakup, dostawa i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-LM.272-13/17/ZP/PN Więcej
Przebudowa pomieszczenia nr 43B w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 na potrzeby salki szkoleniowej. AL-LM.272-10/17/ZP/PN Więcej
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. AL-LM.272-11/17/ZP/PN Więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-LM.272-9/17/ZP/PN Więcej
Dostawa samochodów osobowych i ciężarowych dla Jednostek Administracji Publicznej AL-LM.272-8/1/17/ZP/PN Więcej
Wymiana urządzeń i elementów grzewczych węzła cieplnego w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 Al-LM.272-7/16/ZP/PN Więcej
Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-LM.272-6/17/ZP/PN Więcej
Przebudowa balustrad w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-LM.272-5/17/ZP/PN Więcej
Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-LM.272.4/17/ZP/ZOC Więcej
Przebudowa balustrad w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-LM.272-3/17/ZP/PN Więcej
Dostawa energii elektrycznej do budynków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich oraz Delegatur w Legnicy i Jeleniej Górze AL-LM.272.2/17/ZP/LE Więcej
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegatur w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze AL-ZP.272.1/17/ZP/PN Więcej