Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualne zamówienia publiczne

Nazwa Opis Więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-LM.272-9/17/ZP/PN więcej
Dostawa samochodów osobowych i ciężarowych dla Jednostek Administracji Publicznej AL-LM.272-8/1/17/ZP/PN więcej
Wymiana urządzeń i elementów grzewczych węzła cieplnego w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 Al-LM.272-7/16/ZP/PN więcej
Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-LM.272-6/17/ZP/PN więcej
Przebudowa balustrad w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-LM.272-5/17/ZP/PN więcej
Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-LM.272.4/17/ZP/ZOC więcej
Przebudowa balustrad w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-LM.272-3/17/ZP/PN więcej
Dostawa energii elektrycznej do budynków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich oraz Delegatur w Legnicy i Jeleniej Górze AL-LM.272.2/17/ZP/LE więcej
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegatur w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze AL-ZP.272.1/17/ZP/PN więcej