Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualne zamówienia publiczne

Nazwa Opis Więcej
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu oraz budynku przy al. Jaworowej 9/11 we Wrocławiu OR-PWT.272.31/16/ZP/PN więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OR-PWT.272.32/16/ZP/PN więcej
Dostawa bonów towarowych dla pracowników, emerytów i rencistów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OR-PWT.272.29/16/ZP/PN więcej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz jego Delegatur (Legnica, Wałbrzych i Jelenia Góra) OR-PWT.272.30 /16/ZP/PN więcej
Świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych w ramach miesięcznego Pakietu Sportowego dla Pracowników, Emerytów, Rencistów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Osób Towarzyszących oraz Dzieci OR-PWT.272.25/16/ZP/PN więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 19 OA.OD.272.2S/14/ZP/PN więcej
Zakup samochodu typu BUS na potrzeby kolumny transportowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OR-PWT.272.28/16/ZP/PN więcej
Dostawa urządzeń na potrzeby modernizacji infrastruktury informatycznej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu OR-PWT.272-24/16/ZP/PN więcej
Zakup, dostawa i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OR-PWT.272-26/16/ZP/PN więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 18 OA.OD.272.2R/14/ZP/PN więcej
Wdrożenie systemu elektronicznej kontroli dostępu do pomieszczeń w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy placu Powstańców Warszawy 1 OR-PWT.272.22/16/ZP/PN więcej
Dostawa przenośnego spektrometru do identyfikacji ciekłych i stałych substancji chemicznych, w tym materiałów wybuchowych i ich prekursorów, na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Wrocław – Strachowice OR-PWT.272.21/16/ZP/PN więcej
Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami do 21 pomieszczeń biurowych w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 OR-PWT.272.23/16/ZP/PN więcej
Dostawa samochodów osobowych dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OR-PWT.272.20/16/ZP/PN więcej
Przebudowa balustrad w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1- etap 1. OR-PWT.272.17/16/ZP/PN więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 17 OA.OD.272.2P.14/ZP/PN więcej
Rewitalizacja elewacji budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 – etap II dziedzińce wewnętrzne OR-PWT.272.16/16/ZP/PN więcej
Przebudowa balustrad na klatkach schodowych budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 OR-PWT.272.15/16/ZP/PN więcej
Dostawa wyposażenia ochronnego operatorów robota pirotechnicznego na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice OR-PWT.272.14/16/ZP/PN więcej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania (odbioru), przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegatur w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleni OR-PWT.272.13/16/ZP/PN więcej
Dostawa dużego robota pirotechnicznego wraz z wyposażeniem ochronnym operatora na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice OA.OD.272.11/16/ZP/PN więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 16 OA.OD.272.2O.14/ZP/PN więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 15 Oa.OD.272.2N.14/ZP/PN więcej
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.6/16/ZP/ZOC więcej
Dostawa urządzenia do sprawdzania autentyczności dokumentów na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice OA.OD.272.7/16/ZP/PN więcej
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiuoraz budynku przy ul. Jaworowej 9/11 we Wrocławiu OA.OD.272.5/16/ZP/PN więcej
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dotyczących budowy gazociągów wysokiego ciśnienia OA.OD.272.3/16/ZP/PN więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 14 OA.OD.272.2M.14 /ZP/PN więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.2/16 /ZP/PN więcej