Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2012

Realizacja projektu p.n. "System ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego"

OA.OD.272.5.12/ZP/PO

Znak sprawy: OA.OD.272.5.12/ZP/PO

Dotyczy: Realizacja projektu p.n. "System ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego"

Ogłoszenie o zamówieniu (plik w postaci .pdf)
Wniosek wraz z oświadczeniami (
plik w postaci .pdf)
Wniosek wraz z oświadczeniami w wersji edytowalnej (plik w postaci .doc)

Informacja o zmienie treści ogłoszenia (plik w postaci .pdf)
Sprostowanie treści ogłoszenia (plik w postaci .pdf)

Rozstrzygnięcie I etap (plik w postaci .pdf)
Korekta rozstrzygnięcia I etapu (plik w postaci .pdf)

Unieważnienie czynności oceny ofert (plik w postaci .pdf)

Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków
(plik w postaci .pdf)

liczba wejść: 1649

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 12.12.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP