Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Joanna Olechnowicz 10.10.2019
Data Redaktor Akcja Zmiana
12.12.2019 14:35 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
08.11.2019 13:13 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej
18.10.2019 15:27 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert
15.10.2019 14:37 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Odpowiedzi na pytania Wykonawców
10.10.2019 12:34 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Opis przedmiotu zamówienia cz. 1-4
10.10.2019 12:34 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wzór Umowy
10.10.2019 12:33 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie - grupa kapitałowa
10.10.2019 12:33 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenia Wykonawcy
10.10.2019 12:32 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Formularz oferty
10.10.2019 12:32 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: SIWZ
10.10.2019 12:32 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
10.10.2019 12:28 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: klauzula informacyjna
10.10.2019 12:27 Joanna Olechnowicz
publikacja