Aktualnie znajdujesz się na:

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz ustawa o służbie cywilnej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - przykładowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Urząd ma prawo naliczyć opłatę za dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Nie udostępnia się informacji publicznej jeżeli:

  • jej udostępnienie naruszy przepisy o ochronie informacji niejawnych, przepisy w postępowaniu administracyjnym, cywilnym, karnym oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, w szczególności tajemnicy ochrony danych osobowych oraz skarbowych i statystycznych;
  • jej udostępnienie narusza prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
  • jej udostępnienie określają przepisy innej ustawy.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystanie informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnionej w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej - przykładowy wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej .

liczba wejść: 17732

Metryka strony

Data publikacji : 08.05.2017
Data modyfikacji : 19.09.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :