Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 3 - Wrocław, 06.01.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

OŚWIADCZENIE STRON:

95 –

Dotyczące zmiany Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 zwartego dnia 29 kwietnia 2004 r. pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Dolnośląskiego

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

96 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Złotoryi

 

97 –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlina Zdrój

 

98 –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Ślaskiej

 

99 –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielonych w ramach zadań własnych gminy

 

100 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

101 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 27 października 2004 r. w sprawie nadania statutu gminnej instytucji o nazwie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Świerzawie

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

102 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 26 października 2004 r. w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń

 

103 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 26 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Brzezina, gmina Miękinia, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do uchwały

 

104 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Bukowina

 

105 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Kamień

 

106 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piecowice

 

107 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Raków

 

108 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wskaźnika wysokości dodatku mieszkaniowego na terenie gminy Stara Kamienica

 

109 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Antoniów

 

110 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Barcinek

 

111 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chromiec

 

112 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kopaniec

 

113 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kromnów

 

114 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mała Kamienica

 

115 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowa Kamienica

 

116 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rybnica

 

117 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stara Kamienica

 

118 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wojcieszyce

 

119 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz odpadów komunalnych stałych na wysypisko gminne w miejscowości Przystronie w 2005 roku

 

120 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym z budynków komunalnych

 

121 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/119/96 z dnia 9 sierpnia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łagiewniki

 

122 –

Rady Gminy Kotla z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 

123 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób gminy

 

124 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/77/99 Rady Gminy Marcinowice z dnia 10 września 1999 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

125 –

zawarte w dniu 21 grudnia 2004 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Starostą Powiatu Kłodzkiego w sprawie powierzenia Województwu Dolnośląskiemu do prowadzenia szkoły pod nazwą Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2025

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP