Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 4 - Wrocław, 07.01.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

126 –

Rady Powiatu w Oławie z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/171/2001 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Oławskiego

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

127 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/13/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 

128 –

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytek ekologiczny “Wiklina”

 

129 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina dla zespołu Małomice

 

130 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Lubina – Zachód

 

131 –

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/A/163/04 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 12 października 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawki czynszu za lokale mieszkalne zasobów TBS Sp. z o.o. usytuowanych przy ul. Broniewskiego 26B w Kamiennej Górze

 

132 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXIX/82/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Wałbrzych

 

133 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Straży Miejskiej w Oławie

 

134 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych stanowisk i funkcji w jednostkach organizacyjnych oświaty w gminie miejskiej Oława .

 

135 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Wałbrzychu

 

136 –

Rady Miasta Lubań z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/84/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. Rady Miasta Lubań w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań

 

137 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej

 

138 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/101/03 z dnia 19 grudnia 2003 r. dotyczącej ustalenia stref płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Góra

 

139 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami na terenie gminy Góra

 

140 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sobótce i nadania jej Statutu

 

141 –

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na terenach i obiektach komunalnych

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

142 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tyniec nad Ślężą

 

143 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu południowej części wsi Domasław

 

144 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obrębu Księginice

 

145 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części północno-zachodniej wsi Tyniec Mały

 

146 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części północno-środkowej wsi Tyniec Mały

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

147 –

zawarte w dniu 20 października 2004 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Starostą Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starostę

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2026

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP