Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 9 - Wrocław, 18.01.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

247 –

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Bolesławiecki

 

248 –

Rady Powiatu w Jaworze z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie określenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

 

249 –

Rady Powiatu w Jaworze z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie określenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

250 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta – Osiedle Tęczowe i Osiedle Złote w Dzierżoniowie

 

251 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2005 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

252 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów i logopedów

 

253 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

254 –

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia ulgowych przejazdów w przewozie organizowanym przez Gminę Boguszów-Gorce, wykonywanym przez uprawnionego przewoźnika autobusowego , poza uprawnieniami pasażerów do ulgowych przejazdów określonymi w odrębnych przepisach

 

255 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogożnica, Graniczna, Wieśnica, Zółkiewka, Kostrza, Żelażów

 

256 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia “Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005”

 

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

257 –

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 4 stycznia 2005 r. podające do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pielgrzymka i do Rady Gminy Żukowice

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2025

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP