Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 16 - Wrocław, 26.01.2005 r.

UCHWAŁA RADY POWIATU:

382  –

Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych, osób pełnoletnich lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Oławskiego.

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

383  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom we wsi Uraz

 

384  –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/2091/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo w rodzinie zastępczej

 

385  –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/2089/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu i będących w zakresie zadań własnych Gminy Wrocław

 

386  –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/2092/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

387  –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/2093/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 

388  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bagno

 

389  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Borkowice

 

390  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Golędzinów

 

391  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jary

 

392  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kotowice

 

393  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kowale 

 

394  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kuraszków

 

395  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lubnów

 

396  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Morzęcin Mały

 

397  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Morzęcin Wielki

 

398  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Osola

 

399  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Osolin

 

400  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Paniowice

 

401  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pęgów 

 

402  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Piekary

 

403  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Przecławice

 

404  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Raków .

 

405  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Rościsławice

 

406  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Siemanice .

 

407  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Uraz

 

408  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wielka Lipa

 

409  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wilczyn

 

410  –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zajączków

 

411  –

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/123/04 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w formie dożywiania dzieci

 

412  –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka .

 

413  –

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 

 

414  –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Strzelin nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

415  –

Rady Gminy Jemielno z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

 

416  –

Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1874

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP