Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 19 - Wrocław, 31.01.2005 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

 458  -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

 

 459  -

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania inne niż wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 460  -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/X/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta Jeleniej Góry dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zmienionej uchwałą nr 261/XXII/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 lipca 2004 r.

 

 461  -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Lubawka dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

 

 462  -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy i Miasta Lubomierz dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

 

 463  -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Ścinawa dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych .

 

 464  -

Rady Miasta Lubań z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

 465  -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie poboru w drodze inkasa: podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego i podatku od posiadania psów oraz zasad rozliczania się inkasentów i wynagradzania za inkaso

 

 466  -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/180/04 Rady Miejskiej w Górze w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

 

 467  -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Karpacz, innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconych zadań

 

 468  -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie szczegółowych zasad ustalenia wysokości i udzielania dotacji na działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną przedszkoli niepublicznych

 

 

 469  -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

 

 470  -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie określenia inkaseta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

 

 471  -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/125/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2005, określenia stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych, od posiadania psów oraz stawek opłaty administracyjnej i targowej

 

 472  -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przemków podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne gminy niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobie jej rozliczania oraz sposobie kontroli wykonywania zleconego zadania

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

 473  -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Prochowice dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

 474  -

Rady Gminy Rudna z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

 

 475  -

Rady Gminy Rudna z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/171/2004  Rady Gminy Rudna z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 476  -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia inkasentów

 

 477  -

Rady Gminy w Malczycach z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 

 478  -

Rady Gminy w Malczycach z dnia 28 grudnia 2004 r. dotycząca zmiany uchwały nr XXI/120/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłat targowych w Malczycach

 

 479  -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej

 

 480  -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłaty administracyjnej

 

 481  -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

 

 482  -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stosowania zwolnień w podatku od nieruchomości

 

 483  -

Rady Gminy w Głogowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Głogów dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

 

 484  -

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na: podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny

 

 485  -

Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/227/2004 Rady Gminy Czernica z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2005 roku na obszarze Gminy Czernica

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2163

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP