Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 23 - Wrocław, 07.02.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

527 –

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru kopalni w obrębie Czerna, gmina Nowogrodziec

 

528 –

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radków obejmującego obszar obrębu geodezyjnego wsi Karłów

 

529 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego złoża granitu „Gołaszyce”

 

530 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiących gminny zasób nieruchomości

 

531 –

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze

 

532 –

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra

 

533 –

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze

 

534 –

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

 

535 –

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Rudawy w sprawie zmiany określenia rodzajowego miejscowości Rudawa w gminie Radków

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

536 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

537 –

Rady Gminy w Kunicach z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Kunice dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych

 

538 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wojkowice – obszar „A”

 

539 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Wilczków, gmina Żórawina

 

540 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie

 

541 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/77/2003 Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. w sprawie statutów sołectw istniejących na terenie gminy Żórawina

 

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
WE WROCŁAWIU:

542 –

z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Zgorzelec na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

543 –

z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Lubawka na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

544 –

z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Osiecznica na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

545 –

z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

546 –

z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Wojcieszów na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

547 –

z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Zawidów na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

POROZUMIENIE:

548 –

zawarte w dniu 29 grudnia 2004 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Jaworskim w sprawie przejęcia przez Województwo Dolnośląskie do prowadzenia ośrodka pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze

 

LISTA BIEGŁYCH:

549 –

lista biegłych psychiatrów i psychologów ustanowionych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2114

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP