Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 25 - Wrocław, 10.02.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

554  –

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/163/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

555  –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr 72/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Strzegom

 

556  –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Strzegom oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 

557  –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr 9/98 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

 

558  –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 

559  –

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/83/04 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Boguszów-Gorce

 

560  –

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli

 

561  –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

562  –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Jedlinie Zdroju

 

563  –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków trybu przyznawania i zwrotu zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie przyznanych w gminie miejskiej Kłodzko

 

564  –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu udzielonych zasiłków okresowych, celowych lub pomocy rzeczowej przyznanych pod warunkiem zwrotu w gminie miejskiej Kłodzko

 

565  –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie miejskiej Kłodzko

 

566  –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

 

567  –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań gminnych

 

568  –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

569  –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty za wywóz i składowanie nieczystości stałych z posesji gminnych (lokali mieszkalnych) na terenie gminy miejskiej Kłodzko

 

570  –

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/222/04 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

571  –

Rady Gminy Mietków z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w 2005 roku

 

572  –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, logopedów i psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Łagiewniki

 

573  –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin

 

574  –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki

 

575  –

Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwa Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i nadania jej statutu

 

576  –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/143/04 w sprawie określenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z gminnych sal sportowych

 

577  –

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka dodatków funkcyjnego, za warunki pracy, motywacyjnego, za wysługę lat oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2005 rok

 

578  –

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka

 

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

WE WROCŁAWIU:

579  –

z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Kamienna Góra na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

580  –

z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu miasta Zgorzelec na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

581  –

z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu miasta Świeradów Zdrój na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

582  –

z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu miasta Bolesławiec na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

583  –

z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Karpacz na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

584  –

z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Mysłakowice na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

585  –

z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Olszyna na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

586  –

z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez gminę Siekierczyn kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 600.000 złotych oraz o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Siekierczyn na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

587  –

z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Stara Kamienica na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

588  –

z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu miasta i gminy Węgliniec na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

589  –

z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu miasta Lubań na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

590  –

z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Marciszów na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

ZARZĄDZENIA:

591  –

Starosty Lwóweckiego z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Mirsku i Nielestnie w 2005 roku

 

592  –

Starosty Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ząbkowickiego w 2005 roku

 

SPRAWOZDANIA:

593  –

Starosty Kłodzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłodzkiego za 2004 rok

 

594  –

Starosty Lubańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok

 

595  –

Starosty Oławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2147

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP