Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 36 - Wrocław, 01.03.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

826 –

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród funduszu specjalnego i dodatku mieszkaniowego nauczycielom wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Lwóweckiego

 

827 –

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 stycznia 205 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w 2005 roku

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

828 –

Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

 

829 –

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości dodatku mieszkaniowego

 

830 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Karpacz

 

831 –

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca

 

832 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność

 

833 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim

 

834 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie dodatków do wynagrodzenia i nagród

 

835 –

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych stanowisk i funkcji w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice

 

836 –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

 

837 –

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia w Zawidowie planu sieci szkół publicznych: Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum

 

838 –

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

 

839 –

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/90/04 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsosz

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

840 –

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do części terenu działek nr 1/2 i 2/2 w obrębie wsi Kurów

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

841 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

842 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Biskupice Podgórne

 

843 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Chrzanów

 

844 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Małuszów

 

845 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowiny

 

846 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Owsianka – Bąki

 

847 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie

 

848 –

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagradzania w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeżów Sudecki

 

849 –

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

 

850 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia na rok 2005 regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego i dodatku za warunki pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marcinowice

 

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

851 –

Starosty Oławskiego z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2005 r., w placówce opiekuńczo-wycho-wawczej, tj. Rodzinnym Domu Dziecka przy ul. Sienkiewicza 4 w Bystrzycy

 

852 –

Starosty Oławskiego z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2005 r., w placówce opiekuńczo-wycho-wawczej, tj. Domu Dziecka w Oławie, pl. Zamkowy 17

 

853 –

Starosty Oławskiego z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2005 r., w powiatowym domu pomocy społecznej, tj. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lwowskiej 6 w Oławie

 

SPRAWOZDANIE:

854 –

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Trzebnicy za rok 2004

 

INFORMACJA:

855 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Gminy Syców prowadzącej działalność gospodarczą w formie zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Sycowie

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1782

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP