Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 41 - Wrocław, 08.03.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

965 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

966 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 

967 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach gminnych instytucji kultury

 

968 –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/199/99 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 1999 r. w sprawie połączenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie i Wołowskiego Ośrodka Kultury oraz nadania statutu dla powstałego Wołowskiego Ośrodka Kultury

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

969 –

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie statutu sołectwa Kondratowice

 

970 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Dwa Światy we wsi Bielany Wrocławskie

 

971 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Głównej we wsi Ślęza

 

972 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Antoniów

 

973 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Barcinek

 

974 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chromiec

 

975 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kopaniec

 

976 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kromnów

 

977 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mała Kamienica

 

978 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowa Kamienica

 

979 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rybnica

 

980 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stara Kamienica

 

981 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wojcieszyce

 

982 –

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/196/01 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach

 

983 –

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/206/02 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice

 

984 –

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących publiczny zasób nieruchomości Gminy Stare Bogaczowice

 

985 –

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

 

INNE AKTY PRAWNE:

SPRAWOZDANIA:

986 –

Starosty Głogowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004

 

987 –

Starosty Polkowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polkowickiego za rok 2004

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1994

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP