Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 56 - Wrocław, 29.03.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIA:

1193 –

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Kłodzki w roku 2005

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1194 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska Lubin jest organem prowadzącym

 

1195 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Strzelin – Krzepicka”

 

1196 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Strzelin – Oławska”

 

1197 –

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 

1198 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyborza

 

1199 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie

 

1200 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską w Głogowie

 

1201 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat przewozu osób i bagażu w miejskiej komunikacji zbiorowej na obszarze gminy miejskiej Głogów

 

1202 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskie komunikacji zbiorowej w Głogowie

 

1203 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 

1204 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/ /276/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych

 

1205 –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/ /81/99 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przyjęcia sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Wołów

 

1206 –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu na lata 2005 – 2009

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1207 –

Rady Gminy Złotoryja z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypacania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Złotoryja

 

1208 –

Rady Gminy w Ciepłowodach z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

1209 –

z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Oleśnica

 

1210 –

z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 rok prognozy długu Gminy Bardo

 

1211 –

z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Długołęka w 2005 roku

 

1212 –

z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Wiązów

 

1213 –

z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Ziębice

 

1214 –

z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Kamienna Góra na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

1215 –

z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Kowary na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

1216 –

z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Twardogóra

 

1217 –

z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Gryfów Śląski planowanego do zaciągnięcia w 2005 roku kredytu w kwocie 276 696 zł oraz prawidłowości załączonej do budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

1218 –

z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta i Gminy Mirsk na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

ZARZĄDZENIA:

1219 –

Starosty Kłodzkiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu kłodzkiego w 2005 roku

 

1220 –

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze o zasięgu gminnym w 2005 roku

 

1221 –

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze w 2005 roku

 

1222 –

Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 15 marca 2005 r. ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 2005 roku

 

POROZUMIENIE:

1223 –

zawarte w dniu 1 lutego 2005 pomiędzy Powiatem Legnickim a Miastem Legnica w sprawie powierzenia Legnickiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu legnickiego

 

OBWIESZCZENIE:

1224 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2005 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

LISTA BIEGŁYCH:

1225 –

Lista biegłych sądowych z zakresu psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sadzie Okręgowym we Wrocławiu

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2070

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP