Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 125 - Wrocław, 12.07.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

2568  –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Chocianów, Ciepłowody, Dobromierz, Gaworzyce, Gądkowice, Grębocice, Kamieniec Ząbkowicki, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Kondratowice, Kotla, Łagiewniki, Marciszów, Mieroszów, Międzybórz, Międzylesie, Milicz, Niechlów, Niemcza, Pieńsk, Polkowice, Prochowice, Prusice, Przemków, Radwanice, Ruszów, Skokowa, Sobótka, Stanowice, Sułów, Środa Śląska, Święta Katarzyna, Zagrodno, Zawidów, Ziębice

 11859

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2569  –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Świebodzicach .

 11934

2570  –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Świebodzicach

 11934

2571  –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie określenia granic obwodu Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi w Świebodzicach

 11935

2572  –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie określenia granic obwodu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach.

 11936

2573  –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie podwyższenia wskaźników procentowych wysokości dodatków mieszkaniowych

 11936

2574  –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

 11937

2575  –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie Dzierżoniowa

 11938

2576  –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Dzierżoniowa

 11940

2577  –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie placu Czystego we Wrocławiu

 11942

2578  –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 czerwca 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kąty Wrocławskie

 11949

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2579  –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie statutu dla jednostki pomocniczej o nazwie „Miasto Świerzawa”

 11950

UCHWAŁY RAD GMIN:

2580  –

Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej, położonego w obrębie wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica

 11956

2581  –

Rady Gminy Oława z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie Regulaminu Straży Gminnej

 11962

2582  –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania

 11963

2583  –

Rady Gminy Czernica z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/227/2001 Rady Gminy Czernica z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Chrząstawa Mała

 11964

2584  –

Rady Gminy Czernica z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Chrząstawa Mała, Kamieniec Wrocławski, Jeszkowice

 11966

2585  –

Rady Gminy Czernica z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia nazwy ulic we wsi Czernica

 11971

2586  –

Rady Gminy Czernica z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Krzyków

 11973

2587  –

Rady Gminy Osiecznica z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/160/2005 Rady Gminy Osiecznica z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osiecznica  .

 11975

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

2588  –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 lipca 2005 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

 11975

INFORMACJA:

2589  –

Informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie zabytków nieruchomych do rejestru zabytków

 11976

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2348

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP