Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 127 - Wrocław, 14.07.2005 r.

ZARZĄDZENIE:

 2594 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Walimiu

 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

 2595 –

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu legnickiego

 

 2596 –

Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu górowskiego

 

 2597 –

Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie : warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 2598 –

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/233/04 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Środa Śląska

 

 2599 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej

 

 2600 –

Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 25 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu

 

 2601 –

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 30 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/20/02 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie udziału w kosztach budowy infrastruktury technicznej

 

 2602 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 

 2603 –

Rady Miejskiej Boguszowa – Gorce z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguszów-Gorce

 

 2604 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy liniami PKP w Głogowie, w obrębach I – „Nadodrze” i XV – „Biechów”

 

 2605 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie pomocy de minimis

 

 2606 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie Gminy Strzelin nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy związane z tymi inwestycjami

 

 2607 –

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/135/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie innych zwolnień w podatku od nieruchomości

 

 2608 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Gryfów Śląski w 2005 roku

 

 2609 –

Rady Miasta Lubań z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/215/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 28 września 2004 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

 2610 –

Rady Miasta Lubań z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

 2611 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 26/10, 26/12, 26/13 i 26/14 położonych w Złotowie na obszarze gminy Zawonia

 

 2612 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 787/3, 787/4, 787/5, 789/4 i 789/5 i części działki nr 788 położonych w Czeszowie na obszarze gminy Zawonia

 

 2613 –

Rady Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Malczyce opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

 

 2614 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/426/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie powołania inkasentów i ustalenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Kobierzyce

 

 2615 –

Rady Gminy Borów z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/83/2004 Rady Gminy Borów z dnia 26 stycznia 2004 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa

 

 2616 –

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie: określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dziadowa Kłoda

 

 2617 –

Rady Gminy Cieszków z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cieszków nr XXVI/180/01 z dnia 25 października 2001 roku

 

 2618 –

Rady Gminy Krośnice z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice

 

 2619 –

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kondratowicach

 

 2620 –

Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Droglowice .

 

 2621 –

Rady Gminy Rudna z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2003 Rady Gminy Rudna z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1984

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP