Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 136 - Wrocław, 27.07.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2770 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad nabycia zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

12650

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2771 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad zarządu przez Burmistrza lokalami użytkowymi będącymi w zasobach komunalnych oraz ustalenia stawek czynszu za te lokale

12653

2772 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad polityki czynszowej oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Oława

12654

2773 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Polanicy Zdroju w rejonie ul. B. Głowackiego - działki nr: 88, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 90, 91, 92, 93, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 114, 359, 360, 361, 362, 363, 367, 368, 369, 370 (wg mapy ewidencji gruntów)

12658

2774 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przepisów porządkowych, sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w związku z przewozem osób, bagażu i zwierząt środkami gminnego transportu zbiorowego w Legnicy

12667

2775 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazw skwerom na terenie miasta Wołowa

12671

2776 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Siedlimowice II", gmina Żarów

12673

2777 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów

12679

2778 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie restrukturyzacji należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Miasta Jawora

12693

UCHWAŁY RAD GMIN:

2779 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagów, zatwierdzonego uchwałą Nr 263/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 lipca 1997 r.

12694

2780 -

Rady Gminy Czernica z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we wsi Krzyków, gmina Czernica

12705

2781 -

Rady Gminy Czernica z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części wsi Gajków, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 455 - działki nr 32/14, 29 (część), gmina Czernica

12713

2782 -

Rady Gminy Czernica z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we wsi Chrząstawa Mała, gmina Czernica

12721

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

2783 -

Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zamieszczenia informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w roku 2004 w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

12731

LISTA BIEGŁYCH:

2784 -

uzupełnienie listy biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy

12736

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2084

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP