Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 74 - Wrocław, 27.04.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1574 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/1906/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej

 

1575 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki Zdrój

 

1576 –

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie udzielenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie bonifikaty przy nabywaniu prawa własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz będących w jej posiadaniu, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, położonych na terenie gminy Piława Górna

 

1577 –

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piława Górna

 

1578 –

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczawno Zdrój

 

1579 –

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz

 

1580 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy Zdroju, ul. Wojska Polskiego 23

 

1581 –

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym

 

1582 –

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radków

 

1583 –

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Rudawy w sprawie zmiany określenia rodzajowego miejscowości Rudawa w gminie Radków

 

1584 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żarów

 

1585 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 1 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Świdnicy

 

1586 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w gminie miasto Świdnica .

 

1587 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Szklarska Poręba

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1588 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Prusice

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1589 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów na rok 2005

 

1590 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mściwojów nr XXI/112/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów na rok 2005

 

1591 –

Rady Gminy Paszowice z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Paszowice na rok 2005

 

1592 –

Rady Gminy Paszowice z dnia 29 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Paszowice na rok 2005

 

1593 –

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kondratowice

 

1594 –

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 75/2 w obrębie Obiszów w gminie Grębocice

 

1595 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sokolec

 

1596 –

Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobromierz

 

1597 –

Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobromierz

 

1598 –

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy

 

1599 –

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dzierżoniów

 

1600 –

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest Wójt Gminy Miłkowice

 

1601 –

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czarny Bór

 

1602 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mściwojów

 

1603 –

Rady Gminy w Walimiu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Walim miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

1604 –

Rady Gminy Żukowice z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/18/2003 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żukowice

 

1605 –

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janowice Wielkie

 

1606 –

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Janowice Wielkie osobom do tego uprawnionym

 

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

1607 –

Komisarza Wyborczego z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Wrocławia

 

SPRAWOZDANIE:

1608 –

Starosty Średzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Śląskiej za rok 2004

Pełna treść (PDF)
liczba wejść: 2285

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP