Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 82 - Wrocław, 10.05.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1774 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Karpacz

 

1775 –

Rady Miasta Piechowice z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piechowice

 

1776 –

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierutów

 

1777 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia szczególnych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Kąty Wrocławskie, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 

1778 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych oraz ich obwodów

 

1779 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości w drodze bezprzetargowej na cele działalności sportowej lub turystycznej

 

1780 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Statutu Straży Miejskiej w Lubinie

 

1781 –

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Trzebnicy

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1782 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta i gminy Świerzawa

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1783 –

Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wypłacania

 

1784 –

Rady Gminy Mietków z dna 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego złoża granitu “Gołaszyce”

 

1785 –

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wądroże Wielkie

 

1786 –

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wądroże Wielkie na rok 2005

 

1787 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce

 

1788 –

Rady Gminy Miękinia z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkalnego zasobu Gminy Miękinia

 

1789 –

Rady Gminy Paszowice z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy

 

1790 –

Rady Gminy Paszowice z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Paszowice

 

1791 –

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2005 rok w części należącej do kompetencji Gminy Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

 

1792 –

Rady Gminy Złotoryja z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej

 

1793 –

Rady Gminy Lubań z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

1794 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Wysoka

 

1795 –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 196/05 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zgorzelec

 

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

1796 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Regionalnego Przedsiębiorstwa Usługowego “ENTERM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku

 

OBWIESZCZENIA:

1797 –

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 25 kwietnia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Karpaczu, Rady Miejskiej w Olszynie i Rady Gminy Osiecznica przeprowadzonych w dniu 24 kwietnia 2005 r.

 

1798 –

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 25 kwietnia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów przeprowadzonych w dniu 24 kwietnia 2005 r.

 

1799 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 kwietnia 2005 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

1800 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany tekstu Statutu Związku Komunalnego “Wodociąg Lisowice” z siedzibą w Prochowicach

Pełna treść (PDF)
liczba wejść: 1911

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP