Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 193 - Wrocław, 26.09.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

3317 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 września 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Niemczy

 

UCHWAŁY RADY POWIATU:

3318 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu Lubańskiego dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, sposobu jej rozliczania oraz kontroli

 

3319 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/232/2005 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu Lubańskiego dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, sposobu jej rozliczania oraz kontroli

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3320 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego Polanowice we Wrocławiu

 

3321 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

 

3322 -

Rady Miejskiej Nowej Rudy z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji na pracę konserwatorskie przy obiektach zabytkowych

 

3323 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 8 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Bagno, Morzęcin Wielki, Morzęcin Mały, Osolin, Siemianice, Wielka Lipa - Osola

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3324 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka dla szkół publicznych nie prowadzonych przez gminę

 

3325 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie poboru na terenie sołectw podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa oraz zasad wynagrodzenia za inkaso

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

3326 -

zawarte dnia 30 sierpnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych

 

3327 -

zawarte dnia 9 września 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Starostą Bolesławieckim w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wierzytelności stanowiących podstawę dochodów środka specjalnego

 

OBWIESZCZENIE:

3328 -

Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie sprostowania błędu

 

Pełna treść cz.1 (PDF)

Pełna treść cz.2 (PDF)

liczba wejść: 1911

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP