Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 84 - Wrocław, 11.05.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1803 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 

1804 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Lwówek Śląski

 

1805 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w gminie Lwówek Śląski

 

1806 –

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy i miasta Węgliniec

 

1807 –

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 21 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr 198/XXX/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy i miasta Węgliniec

 

1808 –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Chocianów

 

1809 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Międzybórz

 

1810 –

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzebnica

 

1811 –

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Wojcieszów

 

1812 –

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Zgorzelec

 

1813 –

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 21 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr 193/XXIX/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Węgliniec

 

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

1814 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/305/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Prusice

 

1815 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Prusicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1816 –

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Podgórzyn

 

1817 –

Rady Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Chełm

 

1818 –

Rady Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Chomiąża

 

1819 –

Rady Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Dębice

 

1820 –

Rady Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Kwietno

 

1821 –

Rady Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Malczyce

 

1822 –

Rady Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Rachów

 

1823 –

Rady Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Rusko

 

1824 –

Rady Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Wilczków

 

1825 –

Rady Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Mazurowice

 

1826 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

1827 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych Gminy Długołęka

 

1828 –

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobroszyce

 

1829 –

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janowice Wielkie

 

1830 –

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników będących mieszkańcami Gminy Janowice Wielkie a osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym

 

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

1831 –

Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

LISTA BIEGŁYCH:

1832 –

Lista biegłych psychiatrów i psychologów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze w roku 2005

 

1833 –

Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1904

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP