Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 85 - Wrocław, 13.05.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1834 –

Rady Powiatu w Jaworze z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia na rok 2005 regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, udzielania zniżek od obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze, zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1835 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez miasto Legnicę regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

 

1836 –

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jelcz-Laskowice

 

1837 –

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chojnowa

 

1838 –

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste i zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz od ceny sprzedaży na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych lub ich części, przyległych do wydzielonych przy wyodrębnianiu własności lokali w budynkach działek gruntu, niespełniających wymogów działki budowlanej

 

1839 –

Rady Miasta Lubań z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny “Dolina Gozdnicy”

 

1840 –

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Środa Śląska

 

1841 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Złotoryja

 

1842 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród

 

1843 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Strzelin

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1844 –

Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pęcław

 

1845 –

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

1846 –

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/182/05 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

1847 –

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Legnickie Pole

 

1848 –

Rady Gminy Rudna z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych powadzonych przez Gminę Rudna dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego obowiązującego w 2005 roku

 

1849 –

Rady Gminy Sulików z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sulików

 

1850 –

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroszycach

 

1851 –

Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Pęcław

 

1852 –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 22 kwietnie 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przeworno

 

1853 –

Rady Gminy Marciszów z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

 

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
WE WROCŁAWIU:

1854 –

z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 rok prognozy kwoty długu Gminy Polkowice

 

1855 –

z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Gminy Ciepłowody

 

1856 –

z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Żmigród

 

1857 –

z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Niechlów

 

1858 –

z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Gminy Dzierżoniów

 

1859 –

z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Krośnice

 

1860 –

z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Podgórzyn na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

1861 –

z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 rok prognozy długu Gminy Borów

 

1862 –

z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 

1863 –

z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie

 

1864 –

z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

DECYZJA:

1865 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Bogatyni

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1999

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP