Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 198 - Wrocław, 29.09.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

3339 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Bielawa, Bolków, Brzeg Dolny, Chełmsko Śląskie, Krośnice, Lubawka, Lubomierz, Lwówek Śląski, Malczyce, Mirsk, Olszyna, Piechowice, Stara Kamienica, Syców, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Złotoryja

 

ZARZĄDZENIE:

3340 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 września 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawidowie, w okręgu wyborczym nr 3

 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3341 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych

 

3342 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/173/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubańskiego

 

3343 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

3344 -

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/144/2004 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego

 

3345 -

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/145/2004 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

 

3346 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3347 -

Rady Miejskiej Góry z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy - zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Gminę Góra

 

3348 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich bonifikaty przy nabywaniu prawa własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

 

3349 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 5 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Międzybórz

 

3350 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 8 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Paniowice

 

3351 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 8 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wilczyn

 

3352 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 13 września 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

3353 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Świerzawa

 

3354 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w statucie jednostki pomocniczej o nazwie "Miasto Świerzawa"

 

3355 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zasad odpłatności za umieszczanie reklam na mieniu Gminy Prusice

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3356 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej

 

3357 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

 

3358 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 8 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Bielany Wrocławskie

 

3359 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 8 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Królikowice

 

3360 -

Rady Gminy Oława z dnia 16 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Stanowice

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

3361 -

zawarte dnia 9 września 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Wrocławia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wierzytelności stanowiących podstawę dochodów środka specjalnego

 

OBWIESZCZENIE:

3362 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 19 września 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie i do Rady Gminy Stara Kamienica przeprowadzonych w dniu 18 września 2005 r.

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1984

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP