Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 86 - Wrocław, 16.05.2005 r.

ZARZĄDZENIE:

1866 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów w okręgu wyborczym nr 4 oraz do Rady Gminy Krotoszyce w okręgu wyborczym nr 3

 

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1867 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i osób pełniących funkcje kierownicze w szkole lub placówce oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Oławski ze środków specjalnego funduszu nagród

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1868 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wsi Kębłowice, Krzeptów, Skałka, dla terenu położonego w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały

 

1869 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowej

 

1870 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bąków

 

1871 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień

 

1872 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwki Kraszowskie

 

1873 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Rybińska

 

1874 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hałdrychowice

 

1875 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królewska Wola

 

1876 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Oska Piła

 

1877 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziesławice

 

1878 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej “Biblioteka pod Atlantami”

 

1879 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Mirsk

 

1880 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/184/04 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirsk

 

1881 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad ustalania etatu nauczyciela bibliotekarza

 

1882 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/216/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad ustalania etatu nauczyciela bibliotekarza

 

1883 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta Lubomierz

 

1884 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych

 

1885 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zbycia garaży wybudowanych ze środków własnych najemcy na gruntach będących własnością Gminy Miejskiej Oława

 

1886 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska Lubin jest organem prowadzącym

 

1887 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemków

 

1888 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum nr 4 w Legnicy oraz ustalenia jego obwodu

 

1889 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum nr 5 w Legnicy oraz ustalenia jego obwodu

 

1890 -

Rady Miasta Lubań z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy oraz zmiany numeracji nieruchomości położonych w Lubaniu przy ulicy Zgorzeleckiej

 

1891 -

Rady Miasta Lubań z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Lubań

 

1892 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wołów

 

1893 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy placu

 

1894 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Zgorzelec

 

1895 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/204/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2005 r.

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1896 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy

 

1897 -

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krotoszyce

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2194

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP