Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 201 - Wrocław, 3.10.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3367 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dzierżoniowie

 

3368 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów .

 

3369 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Ząbkowicki .

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3370 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie lokalizacji targowiska na terenie miasta Chojnowa oraz ustalenia regulaminu targowiska

 

3371 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stronie Śląskie (działka nr 71) - Gmina Stronie Śląskie .

 

3372 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

3373 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

 

3374 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 5 września 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stronie Śląskie

 

3375 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 6 września 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Międzylesie

 

3376 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 8 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/49/2003 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Twardogóra

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3377 -

Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubin

 

3378 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 8 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobierzyce

 

3379 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 8 września 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej .

 

3380 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy Mysłakowice nr 273/XXXIII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć udzielanych dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli

 

3381 -

Rady Gminy Czernica z dnia 17 września 2005 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Chrząstawa Wielka

 

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

3382 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 20 września 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów przeprowadzonych w dniu 18 września 2005 r.

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1837

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP