Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 90 - Wrocław, 20.05.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1950 –

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia w 2005 roku nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Głogowski

 

1951 –

Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Oławskiego

 

1952 –

Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Polkowicki dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w roku 2005

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1953 –

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia na 2005 rok

 

1954 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 r. dotycząca zmiany uchwały nr XLI/110/97 z dnia 26 września 1997 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób komunalny Gminy Wałbrzych

 

1955 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, przyznawania nagród dla nauczycieli oraz zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego

 

1956 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kąty Wrocławskie

 

1957 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych

 

1958 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Oława na lata 2005–2009

 

1959 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Syców

 

1960 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski

 

1961 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom zamieszkałym na terenie miasta Jawor pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

1962 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości pozostających w ich użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe

 

1963 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ścinawa

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1964 –

Rady Gminy Głogów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Głogów

 

1965 –

Rady Gminy Jemielno z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 

1966 –

Rady Gminy Borów z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2003 Rady Gminy Borów z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowie

 

1967 –

Rady Gminy Jemielno z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Jemielno

 

1968 –

Rady Gminy Jemielno z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/181/05 Rady Gminy Jemielno z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jemielno

 

1969 –

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kondratowice

 

1970 –

Rady Gminy Lubań z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubań

 

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

1971 –

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żorawina w okręgu wyborczym nr 5, przeprowadzonych w dniu 8 maja 2005 r.

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2011

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP