Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 91 - Wrocław, 23.05.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1972  –

Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 

1973  –

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia na 2005 r. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w powiecie zgorzeleckim

 

1974  –

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców Powiatu Lubańskiego

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1975  –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Strzegom ograniczonego: ul. Gronowską, granicą z obrębem Morawa, ul. Morską i drogą krajową nr 5

 

1976  –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w mieście Strzegom, przy ul. Gronowskiej, obejmującego działkę nr 17, AM 9, obręb 2

 

1977  –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jaroszowie – Gmina Strzegom

 

1978  –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rzemiosła usługowego i produkcyjnego wraz z funkcją uzupełniającą – mieszkaniową we wsi Graniczna, z zachowaniem rezerwy terenowej pod budowę północnego odcinka obwodnicy Strzegomia .

 

1979  –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Stanowicach – Gmina Strzegom

 

1980  –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Hutnicza – Staroszkolna – Chrobrego w Bolesławcu

 

1981  –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Mostowej

 

1982  –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2005 r. o zmianie uchwały nr XLI/327/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu zmienionej uchwałą nr VIII/95/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2003 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1983  –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określania regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Szklarska Poręba

 

1984  –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia na rok 2005 regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, tj. wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

 

1985  –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Złoty Stok .

 

1986  –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jaworzyna Śląska .

 

1987  –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr 57/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Strzegom

 

1988  –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Służejów 

 

1989  –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy

 

1990  –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami .

 

1991  –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin 

 

1992  –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

 

1993  –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju umożliwiającego uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006”

 

1994  –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/2003 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Żarów

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1995  –

Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/03 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Pęcław miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

 

1996  –

Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Pęcław

 

1997  –

Rady Gminy Oława z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Jankowice

 

1998  –

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Byszów, obręb Roztocznik

 

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

1999  –

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 9 maja 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kamienica przeprowadzonych w dniu 8 maja 2005 r.

 

ZARZĄDZENIE:

2000  –

Starosty Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Obornikach Śląskich

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2048

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP