Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 215 - Wrocław, 14.10.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
3444 –
Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały  nr XXXVII/270/01 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 29 maja 2001 r. ustalającej plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic uch obwodów  
 
3445 –
Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie nadania nazw parkom w Głogowie  
 
3446 –
Rady Miasta Lubań z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu  
 
3447 –
Rady Miasta Lubań z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu  
 
UCHWAŁA RADY GMINY:
3448 –
Rady Gminy Gromadka z dnia 28 września 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej  
 
INNE AKTY PRAWNE:
DECYZJE:
3449 –
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. z siedzibą w Legnicy  
 
3450 –
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 października 2005 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Ciepłowni Złoty Stok „TERMEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Złotym Stoku  
 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1769

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP