Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 216 - Wrocław, 17.10.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3451 -

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/144/2004 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego

 

3452 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

 

3453 -

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 29 września 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez Powiat Głogowski

 

3454 -

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 29 września 2005 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3455 -

Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chojnowa

 

3456 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiej dzielnicy Miasta Kłodzka położonej między ulicami: Kościuszki, Zawiszy Czarnego, Nad Kanałem, terenami położonymi poniżej ulicy Łukasińskiego, ulicą Kolejową, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Skośną, Półwiejską, Nowy Świat i Noworudzką

 

3457 -

Rady Miejskiej Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto Świdnica

 

3458 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ul. Paderewskiego w Dzierżoniowie

 

3459 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim

 

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

3460 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Bogatynia

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3461 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2005 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Szkół Samorządowych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 

3462 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagrodno oraz określenia granic ich obwodów

 

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

3463 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 3 października 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Podgórzyn przeprowadzonych w dniu 2 października 2005 r.

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2016

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP