Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 95 - Wrocław, 30.05.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2072  –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy miejskiej Głogów .

 

2073  –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie

 

2074  –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie – działka nr 83

 

2075  –

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przemków

 

2076  –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/240/04 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 czerwca 2004 r. dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

 

2077  –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

2078  –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów publicznych funkcjonujących na terenie gminy Bielawa oraz określenia granic ich obwodów

 

2079  –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

 

2080  –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie doraźnej albo okresowej w postaci jednego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole oraz innych osób potrzebujących w 2005 roku

 

2081  –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

2082  –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sobótka

 

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

2083  –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości

 

2084  –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania parkowi miejskiemu imienia Jana Pawła II

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

2085  –

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów

 

2086  –

Rady Gminy Mietków z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mietków

 

2087  –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mysłakowice

 

2088  –

Rady Gminy Gromadka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gromadka

 

2089  –

Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawonia

 

2090  –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pustków Żurawski i wschodniej części obrębu Wierzbice

 

2091  –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie

 

2092  –

Rady Gminy Oława z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Oława

 

2093  –

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRCHUNKOWEJ

WE WROCŁAWIU:

2094  –

z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz o prawidłowości prognozy długu Gminy Wińsko

 

2095  –

z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Pecław na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

 

2096  –

z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu  na 2005 rok  oraz  prognozy  kształtowania  się  długu  publicznego  Gminy Cieszków

 

2097  –

z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Środa Śląska

 

2098  –

z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu  na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Pieszyce

 

2099  –

z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu  na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Strzelin

 

2100  –

z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu  oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na 2005 rok prognozy kwoty długu Gminy Kondratowice

 

2101  –

z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Piława Górna

 

2102  –

z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Żórawina

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1949

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP